Korol L
Korol L
Институт нефрологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене inephrology.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біохімічні методи оцінки оксидативного статусу у хворих на хронічну хворобу нирок: Методичні рекомендації
ЛВ Король, ЛЯ Мигаль, ГГ Нікуліна, МО Колесник
Київ,-2013.–30 с, 2013
152013
Особливості реагування антиоксидантної системи організму на розвиток захворювань нирок різної етіології
ЛВ Король
Укр. журнал нефрології та діалізу, 28-30, 2004
142004
Достижения и перспективы исследования антиоксидантной системы при урологических и нефрологических болезнях
ГГ Никулина, ЛВ Король, ЕВ Садовникова
Лабораторная диагностика, 3-7, 1998
101998
Ферменти маркери патології клітинних мембран при захворюваннях нирок
ГГ Нікуліна, ЛВ Король, ЛА Мигаль
Укр. журн. нефрол. та діалізу, 30-33, 2004
92004
Вплив нуклеїнату на показники імунітету і лізосомальної ензимурії у хворих на пієлонефрит
ВЄ Дріянська, НМ Степанова, ФЗ Гайсенюк, МЮ Руденко, ЛВ Король, ...
Імунологія та алергологія: наука і практика, 4-9, 2013
62013
Биохимический профиль эякулята у бесплодных мужчин
ЛИ Добровольская, ЛВ Король
Материалы конференции «Социальные и клинические проблемы сексологии и …, 2003
62003
Ензимологічні можливості діагно стики ступеня активності запального процесу у дітей, хворих на пієлонефрит
ЛЯ Мигаль, ІВ Багдасарова, ОО Дащенко, ЛВ Король, ОВ Лавренчук, ...
Лаб. діагностика, 47, 2009
52009
Стан вільно радикального окислення у реципієнтів ниркового алотрансплантату в ранньому післятрансплантаційному періоді та його роль в патогенезі реперфузійного пошкодження …
РО Зограб'ян, ЛВ Король, ВП Закордонець
Світ медицини та біології, 28-34, 2007
52007
Прозапальні цитокіни (ІЛ-1β, ФНO-α) та оксидантно-антиоксидантний баланс крові хворих на хронічну хворобу нирок V д стадії з різним станом коморбідності
ВЄ Дріянська, ЛВ Король, ІО Дудар, ЛЯ Мигаль, ЮІ Гончар, ІМ Шіфріс, ...
Імунологія та алергологія: наука і практика, 26-30, 2014
42014
Оксидативные процессы в поражении клеточных мембран при гломерулонефрите и их коррекция с помощью липосомального препарата «Липин»
ЛВ Король, ГГ Никулина
Український журнал нефрології та діалізу, 31-33, 2005
42005
Предиктори прогресування хронічного пієлонефриту у дітей
ОВ Лавренчук, ІВ Багдасарова, ВЭ Дріянська, ЛВ Король, ГД Суслова
Український журнал нефрології та діалізу, 59-65, 2016
32016
Взаємозв’язок процесів перекисного окислення ліпідів та хронічного запалення з атеросклеротичними змінами судин та показниками ендотеліальної дисфункції у хворих на ХХН II-IV …
ОМ Лобода, ІВ Красюк, ВВ Алєксєєва, ЛВ Король, ВЄ Дріянська, ...
Український журнал нефрології та діалізу, 13-20, 2015
32015
Oxidative process in patients with recurrent pyelonephritis and relationship with renal scarring
НМ СТЕПАНОВА, ЛВ КОРОЛЬ, ВЮ КУНДТН, ЛЯ МИГАЛЬ, ...
Украiнський журнал нефрологii та дiалiзу, 12-17, 2012
32012
Діагностика ступеня активності запального процесу в нирках дітей, хворих на пієлонефрит (за ензимологічними критеріями)
ЛЯ Мигаль, ІВ Багдасарова, ГГ Нікуліна, ІЄ Сербіна, ЛВ Король, ...
Перинатологія та педіатрія, 35-38, 2010
32010
Антиоксидантні ефекти α-ліпоєвої кислоти у лікуванні хворих на перитонеальному діалізі
ЛВ Король, НМ Степанова, ОВ Аблогіна, ЛЯ Мігаль
Український журнал нефрології та діалізу, 42-48, 2015
22015
Активність показників оксидативного стресу у хворих на хронічний пієлонефрит
ЛВ Король, ЛЯ Мигаль, НМ Степанова, НМ Малашевська
Галицький лікарський вісник, 31-33, 2014
22014
Антиоксидантні ефекти нуклеїнату натрію у хворих на хронічну хворобу нирок I-II стадій: неускладнений пієлонефрит
НМ Степанова, ЛВ Король, ЛЯ Мигаль, ОА Романенко
Український журнал нефрології та діалізу, 8-12, 2014
22014
Прогресування хронічної хвороби нирок: стан оксидативного стресу на різних стадіях ХХН
IO Dudar, OM Loboda, LV Korol, VV Alekseeva
Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis, 18-24, 2012
22012
Показники оксидативного стресу при запальних захворюваннях нирок різної етіології
ЛВ Король
Мир медицины и биологии 11 (2-1 (49)), 2015
12015
СУЛОДЕКСИД: МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ДИСБАЛАНСУ ОКСИДАТИВНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК ТА ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ
ІО Дудар, ОМ Лобода, ЛВ Король, ІМ Шіфріс, ВФ Крот
Украiнський журнал нефрологii та дiалiзу, 10-11, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20