Korol L
Korol L
Институт нефрологии
Подтвержден адрес электронной почты в домене inephrology.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Біохімічні методи оцінки оксидативного статусу у хворих на хронічну хворобу нирок: Методичні рекомендації
ЛВ Король
Київ,-2013.–30 с, 2013
122013
Особливості реагування антиоксидантної системи організму на розвиток захворювань нирок різної етіології
ЛВ Король
Укр. журнал нефрології та діалізу, 28-30, 2004
122004
Ферменти маркери патології клітинних мембран при захворюваннях нирок
ГГ Нікуліна, ЛВ Король, ЛА Мигаль
Укр. журн. нефрол. та діалізу, 30-33, 2004
82004
Достижения и перспективы исследования антиоксидантной системы при урологических и нефрологических болезнях
ГГ Никулина, ЛВ Король, ЕВ Садовникова
Лаб. диагностика, 3-6, 1998
81998
Вплив нуклеїнату на показники імунітету і лізосомальної ензимурії у хворих на пієлонефрит
ВЄ Дріянська, НМ Степанова, ФЗ Гайсенюк, МЮ Руденко, ЛВ Король, ...
Імунологія та алергологія: наука і практика, 4-9, 2013
52013
Стан вільно радикального окислення у реципієнтів ниркового алотрансплантату в ранньому післятрансплантаційному періоді та його роль в патогенезі реперфузійного пошкодження …
РО Зограб'ян, ЛВ Король, ВП Закордонець
Світ медицини та біології, 28-34, 2007
52007
Биохимический профиль эякулята у бесплодных мужчин
ЛИ Добровольская, ЛВ Король
Материалы конференции «Социальные и клинические проблемы сексологии и …, 2003
52003
Прозапальні цитокіни (ІЛ-1β, ФНO-α) та оксидантно-антиоксидантний баланс крові хворих на хронічну хворобу нирок V д стадії з різним станом коморбідності
ВЄ Дріянська, ЛВ Король, ІО Дудар, ЛЯ Мигаль, ЮІ Гончар, ІМ Шіфріс, ...
Імунологія та алергологія: наука і практика, 26-30, 2014
42014
Ензимологічні можливості діагно стики ступеня активності запального процесу у дітей, хворих на пієлонефрит
ЛЯ Мигаль, ІВ Багдасарова, ОО Дащенко, ЛВ Король, ОВ Лавренчук, ...
Лаб. діагностика, 47, 2009
42009
Оксидативные процессы в поражении клеточных мембран при гломерулонефрите и их коррекция с помощью липосомального препарата «Липин»
ЛВ Король, ГГ Никулина
Український журнал нефрології та діалізу, 31-33, 2005
42005
Взаємозв’язок процесів перекисного окислення ліпідів та хронічного запалення з атеросклеротичними змінами судин та показниками ендотеліальної дисфункції у хворих на ХХН II-IV …
ОМ Лобода, ІВ Красюк, ВВ Алєксєєва, ЛВ Король, ВЄ Дріянська, ...
Український журнал нефрології та діалізу, 13-20, 2015
22015
Антиоксидантні ефекти α-ліпоєвої кислоти у лікуванні хворих на перитонеальному діалізі
ЛВ Король, НМ Степанова, ОВ Аблогіна, ЛЯ Мігаль
Український журнал нефрології та діалізу, 42-48, 2015
22015
Прогресування хронічної хвороби нирок: стан оксидативного стресу на різних стадіях ХХН
IO Dudar, OM Loboda, LV Korol, VV Alekseeva
Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis, 18-24, 2012
22012
Предиктори прогресування хронічного пієлонефриту у дітей
ОВ Лавренчук, ІВ Багдасарова, ВЭ Дріянська, ЛВ Король, ГД Суслова
Український журнал нефрології та діалізу, 59-65, 2016
12016
Показники оксидативного стресу при запальних захворюваннях нирок різної етіології
ЛВ Король
Мир медицины и биологии 11 (2-1 (49)), 2015
12015
Активність показників оксидативного стресу у хворих на хронічний пієлонефрит
ЛВ Король, ЛЯ Мигаль, НМ Степанова, НМ Малашевська
Галицький лікарський вісник, 31-33, 2014
12014
СУЛОДЕКСИД: МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ДИСБАЛАНСУ ОКСИДАТИВНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ХВОРОБІ НИРОК ТА ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 2 ТИПУ
ІО Дудар, ОМ Лобода, ЛВ Король, ІМ Шіфріс, ВФ Крот
Украiнський журнал нефрологii та дiалiзу, 10-11, 2012
12012
Діагностика ступеня активності запального процесу в нирках дітей, хворих на пієлонефрит (за ензимологічними критеріями)
ЛЯ Мигаль, ІВ Багдасарова, ГГ Нікуліна, ІЄ Сербіна, ЛВ Король, ...
Перинатологія та педіатрія, 35-38, 2010
12010
Клініко-імунологічні та біохімічні ефекти протефлазиду у хворих на хронічні інфекції сечової системи
МО Колесник, ЄВ Сидоренко, ВЄ Дріянська, ГМ Драннік, ...
Проблемы экологии и медицины 12 (5-6), 2008
12008
Вплив індигенної мікробіоти кишківника на інтенсивність оксидативного стресу та цитокінову ланку імунітету в жінок з рецидивуючим пієлонефритом
НМ Степанова, ВЄ Дріянська, ЛВ Король, ЛЯ Мигаль, ВС Савченко
Медичні перспективи 23 (1-1), 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20