Irina Stalinska
Irina Stalinska
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Анализ условий образования и состава сточных вод полигонов твердых бытовых отходов
ИВ Варнавская
Экология и промышленность, 39-43, 2008
162008
К вопросу об очистке сточных вод полигонов твердых бытовых отходов
ДВ Сталинский
Науковий вісник будівництва, 120-129, 2009
62009
Спосіб спалювання стійких органічних забруднювачів
ВІВ Сталінський Д.В., Касімов О.М, Яцков М.В.
US Patent 30,485, 2008
6*2008
Environmentally sustainable industrial development
V Shatokha, D Stalinskiy, T Coole, G De Lepeleer, M Karpash, ...
Academic Council of the National Metallurgical Academy of Ukraine, 2017
42017
Конспект лекцій з дисципліни Забезпечення екологічної безпеки(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 183…
ІВ Сталінська
42017
Спосіб очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів
МЗС Сталінський Д.В., Яцков М.В., Епштейн С.Й., Варнавська.І.В.
US Patent 30,484, 2008
4*2008
Анализ методов очистки стоков мест захоронения твердых бытовых отходов
НВ Яцков, ИВ Варнавская
Національна академія наук України, 2008
42008
Аналіз методів очищення фільтрату полігонів твердих побутових відходів
МВ Яцков
Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво, 279-288, 2009
32009
Сучасні проблеми поводження з непридатними пестицидами і агрохімікатами
ВІВ Сталінський Д.В., Касімов О.М.
Сборник научных статей ХV Межд. научно-практич. конф. Экология и здоровье…, 2007
32007
Современные проблемы Украины при обращении с непригодными и запрещенными к применению средствами защиты растений
АМ Касимов
Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. ст.–Х.: Райдер 2…, 2007
32007
Аналіз впливу полігонів твердих побутових відходів на водні ресурси (на прикладі Дергачівського полігону)
ІВ Сталінська
Вісник Національного університету водного господарства та…, 2016
22016
Исследования по опти-мизации параметров реагентной очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов от органических загрязнений
ВИВ Сталинский Д.В., Яцков Н.В.
Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Технічні науки., 2012
22012
Комплексный подход к решению проблемы очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов
ДВ Сталинский, СИ Эпштейн, ЗС Музыкина, ИВ Варнавская
Водоочистка, 7-14, 2012
22012
МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ДВ Сталинский, ИВ Варнавская, СИ Эпштейн, ЗС Музыкина, ...
Водоочистка, 25-33, 2010
22010
Спосіб електролітичного очищення стічних вод від органічних речовин
ВІВ Сталінський Д.В., Епштейн С.Й., Музикіна З.С., Яцков М.В.
US Patent 45,105, 2009
2*2009
Проблема стойких органических загрязнителей (СОЗ) в условиях Украины
ВИВ Касимов А.М.
ІV Міжн. наук.-практ. конфер. Екологічна безпека: проблеми і шляхи…, 2008
22008
Проблема стойких органических загрязнителей (СОЗ) в условиях Украины
ВИВ Касимов А.М.
IV Міжн. наук.-практич. конфер. Екологічна безпека: проблеми і шляхи…, 2008
22008
Новая технология обезвреживания некондиционных и запрещенных средств защиты растений
АМ Касимов, ИВ Варнавская
Экология и промышленность, 9-13, 2008
22008
Где взять трудовые ресурсы?
И Лаврентьева, И Варнавская
Кадровик, 5-10, 2007
22007
Аналіз методів очищення фільтрату полігонів ТПВ
ІВ Варнавська
Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: Міжвід. наук.-техн. зб.–Рівне…, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20