Лариса Носач, Larysa Nosach
Лариса Носач, Larysa Nosach
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
НазваниеПроцитированоГод
Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
102011
Вплив стану дебіторської та кредиторської заборгованостей на рух грошових потоків підприємств оптової торгівлі
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі: зб. наук. праць …, 2009
62009
Особливості формування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі/НО Власова, ЛЛ Носач
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі: зб. наук. праць …, 2008
52008
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 213-221, 2012
42012
Розрахункові відносини та управління дебіторською та кредиторською заборгованостями
ЛЛ Носач
Вісн. ДонДУЕТ.–Донецьк: ДонДУЕТ, 27, 2005
42005
Визначення етапів формування політики одночасного управління дебіторською й кредиторською заборгованостями
ЛЛ Носач
Вісник МСУ.—Серія: Економічні науки 8 (1-2), 39-41, 2005
32005
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Бізнес Інформ, 39-46, 2016
12016
Міжнародна економіка. Тестовий тренінг
ВО Козуб, ЛО Чернишова, ЛЛ Носач, ЖС Зосімова, НФ Соболєва
Харків: Форт, 2016
12016
Активізація та стимулювання експортного кредитування зовнішньоекономічної діяльності в Україні
АВ Янчев, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 463-470, 2011
12011
Стратегія ефективної організації корпоративного сектору як важливого чинника забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України
ТВ Момот, КЮ Величко, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 422-429, 2009
12009
Моніторинг розрахункової взаємодії національних підприємства з бізнес-партнерами
ЛОЧ ТВ Андросова, ЛЛ Носач, ВО Козуб
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 6-11, 2017
2017
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник
КЮ Величко, ВО Козуб, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОІ Печенка
Харків: Видавництво" Форт", 2017
2017
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
2017
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2017
2017
Міжнародна економіка. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів напряму підготовки 6.050103 «Міжнародна економіка», спеціальності 056 «Міжнародні …
ЛЛ Носач, КЮ Величко, ЖС Зосимова
Харків: ХДУХТ, 2017
2017
Международные организации. Метод. рек. для семинарских занятий для иностранных студентов направлений подготовки 6.030503" Международная экономика" 6.030601" Менеджмент"
ВО Козуб, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова
Харків: Видавництво" Форт", 2017
2017
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності 051" Економіка", 075" Маркетинг"
ЛЛ Носач, ЖС Зосимова
Харків: ХДУХТ, 2017
2017
Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі. Методичні рекомендації
ТВ Андросова, ЛЛ Носач
Харків: Видавництво" Форт", 2017
2017
Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі. Конспект лекцій
ТВ Андросова, ЛЛ Носач, ЖС Зосимова
Харків: Форт, 2016
2016
Механізм співробітництва України та Європейського Союзу в інтелектуальній сфері
ЛО Чернишова, ВО Козуб, ЛЛ Носач
Бізнес Інформ, 43-48, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20