Лариса Носач, Larysa Nosach
Лариса Носач, Larysa Nosach
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2011
192011
Mihratsiini protsesy v Ukraini: suchasni tendentsii ta sotsialno-ekonomichni naslidky [Migration processes in Ukraine: modern tendencies and social-economic consequences]
KY Velychko, LL Nosach, OI Pechenka
Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh …, 2017
82017
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 213-221, 2012
62012
Вплив стану дебіторської та кредиторської заборгованостей на рух грошових потоків підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 262-267, 2009
62009
Вплив стану дебіторської та кредиторської заборгованостей на рух грошових потоків підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 262-267, 2009
62009
Особливості формування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі/НО Власова, ЛЛ Носач
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі: зб. наук. праць …, 2008
52008
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 184-196, 2017
42017
Розрахункові відносини та управління дебіторською та кредиторською заборгованостями
ЛЛ Носач
Вісн. ДонДУЕТ.–Донецьк: ДонДУЕТ, 27, 2005
42005
Визначення етапів формування політики одночасного управління дебіторською й кредиторською заборгованостями
ЛЛ Носач
Вісник Міжнародного слов’янського університету (економічні науки).-2005.-Т …, 2005
42005
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 232-246, 2017
32017
Знижки як інструмент управління дебіторською та кредиторською заборгованостями
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі: зб. наук. праць …, 2006
32006
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб
КЮ Величко, ВО Козуб, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОІ Печенка
Харків: Видавництво «Форт, 2017
22017
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ЛЛ Носач
Бизнес Информ, 2016
22016
Міжнародні організації: кредитно-модульний курс: навчально-методичний посібник
ТВ Андросова
Харків, 2013
22013
Активізація та стимулювання експортного кредитування зовнішньоекономічної діяльності в Україні
АВ Янчев, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 463-470, 2011
22011
Прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей у системі фінансових звітів підприємств
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 150-157, 2012
12012
Стратегія ефективної організації корпоративного сектору як важливого чинника забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств України
ТВ Момот, КЮ Величко, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 422-429, 2009
12009
Ринок праці на сучасному етапі становлення і розвитку глобалізованої економічної системи
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 457-465, 2009
12009
НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З НАСЛІДКАМИ СУЧАСНОЇ КРИЗИ
АО Лойко, ЛЛ Носач
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ …, 2020
2020
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗВИТКУ
АМ Колесникова, ЛЛ Носач
ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УМОВАХ …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20