Подписаться
Лариса Носач, Larysa Nosach
Лариса Носач, Larysa Nosach
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку інтернет-торгівлі: міжнародний досвід та національна практика
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 184-196, 2017
122017
Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 213-221, 2012
102012
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: практикум
ЛО Чернишова, ВО Козуб, ЛЛ Носач, КЮ Величко, ОІ Печенка
Харків: Форт, 2017
92017
Mihratsijni protsesy v Ukraini: suchasni tendentsii ta sotsial'no-ekonomichni naslidky [Migration Processes in Ukraine: Current Trends and Socio-Economic Implications]
KY Velychko, LL Nosach, OI Pechenka
Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh …, 2017
82017
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчально-методичний посібник
ЛЛ Носач, ВО Козуб, ПЛ Гринько, АС Дядін
Харків: Монограф, 2015.–320 с., 2015
82015
Світовий ринок товарів та послуг
ЛЛ Носач, ВО Козуб, ПЛ Гринько
Харків: Форт, 2014
82014
Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2017
72017
Вплив стану дебіторської та кредиторської заборгованостей на рух грошових потоків підприємств оптової торгівлі
НО Власова, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 262-267, 2009
62009
Особливості митного регулювання зовіншньоекономічномічної діяльності в умовах євроінтеграційного спрямування
КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
ХДУХТ, 2019
52019
Особливості формування дебіторської та кредиторської заборгованостей на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі/НО Власова, ЛЛ Носач
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі: зб. наук. праць …, 2008
52008
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
КЮ Величко, ВО Козуб, ЛЛ Носач, ЛО Чернишова, ОІ Печенка
Харків: Форт, 2017
42017
Ринок праці на сучасному етапі становлення і розвитку глобалізованої економічної системи
КЮ Величко, ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 457-465, 2009
42009
Знижки як інструмент управління дебіторською та кредиторською заборгованостями
ЛЛ Носач
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі: зб. наук. праць …, 2006
42006
Розрахункові відносини та управління дебіторською та кредиторською заборгованостями
ЛЛ Носач
Вісн. ДонДУЕТ.–Донецьк: ДонДУЕТ, 27, 2005
42005
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
ОВ Кот, КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2018
32018
Системність вибору оптимальної форми оплати міжнародних розрахунків
ЛЛ Носач
Бизнес Информ, 39-46, 2016
32016
Визначення етапів формування політики одночасного управління дебіторською й кредиторською заборгованостями
ЛЛ Носач
Вісник МСУ.—Серія: Економічні науки 8 (1-2), 39-41, 2005
32005
Сучасний стан і розвиток світової транспортної системи та ринку телекомунікацій
Л Носач, В Коломієць
Молодий вчений, 178-182, 2020
22020
Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно-орієнтованого міжнародного бізнесу
ВКЮ Носач Л.Л.
Бізнес-Інформ, 34-41, 2019
22019
Системний вибір оптимальної форми міжнародних розрахунків
ЛЛ Носач, КЮ Величко
Бізнес Інформ 10, 39-46, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20