Follow
Дмитро Черняєв, Dmitro Chernyayev, Chernyaev, Дмитрий Черняев
Дмитро Черняєв, Dmitro Chernyayev, Chernyaev, Дмитрий Черняев
ДНУЗТ імені В. Лазаряна
Verified email at b.diit.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення методу фільтрації сигналу нерівномірності частоти обертання колінчастого вала дизеля
БЄ Боднар, ОБ Очкасов, ДВ Черняєв
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2013
142013
Komp’yuterne modelyuvannya zalіznichnikh transportnikh zasobіv: metodychni vkazivky do vykonannia praktychnykh robit, kursovoho ta dyplomnoho proektuvannia
MІ Kapіtsa, J Kalіvoda, LO Neduzha, OB Ochkasov, DV Chernyayev
D.: DNUZT, 2018
102018
Metody nerozbirnoho diahnostuvannia dyzeliv pry ekspluatatsii rukhomoho skladu [Methods of nonseparable diagnostics of diesel engines in operation of rolling stock]
BY Bodnar, OB Ochkasov, DV Cherniaiev, OY Detsiura
Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu …, 2012
52012
Модульний тренажер машиніста
АС Акулов, КІ Желєзнов, ОМ Заболотний, ЛВ Урсуляк, ЄВ Чабанюк, ...
ТОВ" Рухомий склад", Харків, 2017
42017
Diagnosis of traction electric motor at irregularity in speed of anchor rotation
BY Bodnar, AB Ochkasov, DV Cyernyayev, YI Shyevchyenko
Science and Transport Progress, 13-21, 2013
42013
Моделювання нерівномірності обертання колінчатого валу дизеля
БЄ Боднар, ОБ Очкасов, ДВ Черняєв, ОЯ Децюра
Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.–2010 …, 2010
42010
Chernyayev DV Vyznachennia metodu filtratsii syhnalu nerivnomirnosti chastoty obertannia kolinchastoho vala dyzelia [Definition method signal filtering irregularity crankshaft …
BY Bodnar, OB Ochkasov
Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho …, 2013
32013
Методи нерозбiрного дiагностування дизелiв при експлуатацiї рухомого складу
БЕ Боднар, ОБ Очкасов, ДВ Черня, ОЯ Децюра
Вiсник Днiпропетр. нац. ун-ту залiзн. трансп. iм. акад. В. Лазаряна 41, 63, 2012
32012
Методи нерозбірного діагностування дизелів при експлуатації рухомого складу
БЄ Боднар, ОБ Очкасов, ОЯ Децюра, ДВ Черняєв
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2012
32012
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА ВИПРОБУВАННІ РУХОМОГО СКЛАДУ
Я Калівода, Л Недужа, О Очкасов, Д Черняєв
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 17, 2018
22018
Програмне забезпечення для візуалізації та вивчення електричних та пневматичних схем тягового рухомого складу
АС Акулов, КІ Желєзнов, ОМ Заболотний, ЛВ Урсуляк, ЄВ Чабанюк, ...
ТОВ «Рухомий склад», Харків, 2017
22017
Діагностування тягових електродвигунів за нерівномірністю обертання якоря
БЄ Боднар, ОБ Очкасов, ДВ Черняєв, ЯІ Шевченко
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2013
22013
Methods of nonseparable diagnostics of diesel engines in operation of rolling stock
BY Bodnar, OB Ochkasov, OY Detsyura, DV Chernyayev
Science and Transport Progress, 56-60, 2012
22012
Use of the Wavelet Transform for the Analysis of Irregularity of Crankshaft Angular Velocity
BY Bodnar, OB Ochkasov, DV Chernyayev, R Skvireckas
Kaunas University of Technology; Publishing House “Technologija “, Kaunas …, 2018
12018
Definition method signal filtering irregularity crankshaft speed of diesel
BY Bodnar, OB Ochkasov, DC Chernyayev
Science and Transport Progress, 113-118, 2013
12013
Диагностирование тяговых электродвигателей по неравномерности вращения якоря
БЕ Боднарь, АБ Очкасов, ДВ Черняев, ЯИ Шевченко
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2013
12013
Методы безразборного диагностирования дизелей при эксплуатации подвижного состава
БЕ Боднарь, ОБ Очкасов, ОЯ Децюра, ДВ Черняев
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2012
12012
Моделирование неравномерности оборотов коленчатого вала дизеля
БЕ Бондарь, АБ Очкасов, ДВ Черняев, АЯ Децюра
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2010
12010
Стенд для випробування тягових генераторів постійного та змінного струмів магістральних і маневрових тепловозів
ВМ Красильников, ВН Сердюк, ЮО Сидоренко
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, м. Київ, 2020
2020
Моделирование режима самоторможения гидравлической передачи УГП750/1200 при стендовых испытаниях
АБ Очкасов, РА Коренюк, ДВ Черняев, А Христич
Vilnius Gediminas Technical University, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20