Підписатись
Галина Тезіївна П’ятницька
Галина Тезіївна П’ятницька
професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління підприємством в епоху глобалізму: монографія
ГТ П’ятницька
К.: Логос, 2006
1092006
Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: монографія
ГТ П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 231, 2007
822007
Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник
НО П’ятницька, ГТ П’ятницька, ОМ Григоренко, ін.
К.: Центр учбової літератури, 2011
702011
Інноваційні ресторанні технології: основи теорії: Навчальний посібник
ГТ П’ятницька, НО П’ятницька
К.: Кондор-Видавництво, 2013
492013
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручник
НО П’ятницька, ГТ П’ятницька, ін.
К.: КНТЕУ, 2005
492005
Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств ресторанного господарства
ГТ П’ятницька, НО П’ятницька, ГТ Пятницкая, НА Пятницкая
Економіка розвитку, 122-126, 2013
332013
Інноваційні стратегії в сучасних умовах господарювання: суть та наукові підходи до формування вибору
ГІ П’ятницька
Проблеми науки, 21-29, 2004
322004
Інноваційний потенціал розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні
Г П’ятницька, О Григоренко, В Найдюк
Товари та ринки, 2013
272013
СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ / MODERN TRENDS OF THE CATERING TRADE DEVELOPMENT IN UKRAINE
ГТ П'ятницька, ВС Найдюк
Журнал “Економіка та держава”-наукове фахове видання України з питань …, 2017
262017
Сучасні проблеми інноваційного розвитку ресторанного господарства України
Г П’ятницька
Вісник КНТЕУ, 5-11, 2005
262005
Small business in Ukraine: peculiarities and problems of development in the conditions of the fourth industrial revolution
I Fedulova, G Piatnytska, L Lukashova
Marketing and Management of Innovations, 216-228, 2018
242018
Формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства
ГТ П’ятницька
Київ: Знання, 2008
242008
Менеджмент громадського харчування
ГТ П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун 2001, 655, 2001
222001
Інноваційний розвиток організацій: невідємні складові та чинники впливу
ГТ Пятницька
Маркетинг і менеджмент інновацій, 76-91, 2013
192013
Тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні
ГТ П'ятницька
Вісник КНТЕУ, 34-40, 2004
182004
Нові підходи до формування стратегії підприємства в умовах конкуренції
Г П’ятницька
Підприємство, господарство і право, 136-140, 2004
182004
Науково-освітні кластери: відмітні характеристики та передумови розвитку
ГТ П’ятницька
Маркетинг і менеджмент інновацій, 191-207, 2016
172016
Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку
ГТ П’ятницька, ВС Найдюк
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 22-36, 2018
162018
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ
Г П’ЯТНИЦЬКА, В НАЙДЮК, Р Наталія
Вісник КНТЕУ, 27-43, 2012
152012
Менеджмент громадського харчування:[підручн. для вузів]
ГТ П’ятницька, НО П'ятницька
К.: КНТЕУ, 2001
152001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20