Кукоба Володимир Павлович
НазваПосиланняРік
Економіка підприємства
СФ Покропивний
К.: КНЕУ, 128, 2001
4582001
Вартісний аналіз функцій управління при проектуванні систем менеджменту підприємств
ВП Кукоба
Актуальні проблеми економіки, 195-201, 2012
162012
Управління антикризовою діяльністю підприємства
ВП Кукоба
КНЕУ, 2008
122008
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: монографія
НП Гончарова, ОС Федонін, ВП Кукоба, ГО Швиданенко
КНЕУ, 2006
112006
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ГО Швиданенко, ВП Кукоба, ЛМ Дзюбенко, НВ Шевчук
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
11*2000
Організаційне проектування підприємств: монографія
ВП Кукоба
К.: КНЕУ, 2009
82009
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: монографія
ОС Федонін, ГО Швиданенко, ВП Кукоба
К.:КНЕУ, 2011
52011
Ключові аспекти аудиту витрат на забезпечення корпоративної соціальної відповідальності підприємства
ВП Кукоба
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 184-191, 2012
42012
Наскрізна технологізація як основа комплексного організаційного проектування підприємств
ВП Кукоба
Актуальні проблеми економіки, 183-188, 2012
42012
Системна організація забезпечення функціонування корпоративних соціально відповідальних відносин на підприємствах
ВП Кукоба
Актуальні проблеми економіки, 168-174, 2012
32012
Формування антикризових систем управління підприємств (на матеріалах радіотехнічних підприємств України)
ВП Кукоба
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація та …, 2001
32001
Основні напрями робіт із забезпечення трансферу енергоефективних технологій на підприємствах
ВП Кукоба, ВП Кукоба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
22015
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ
ВП Кукоба
Ефективна економіка, 2012
22012
Новітня теоретична база організаційного проектування—фундамент економічного розвитку підприємств України
ВП Кукоба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
22008
Економетричні моделі для аналізу і прогнозування стану організації діяльності підприємства
ВП Кукоба, ВП Кукоба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Межі економічної стійкості підприємства в метриках антикризового управління
ВП Кукоба
Вчені записки : зб. наук. праць, 46-56, 2016
12016
Динаміка реорганізаційних процесів на підприємствах залізничного машинобудування України
ВП Кукоба, ВП Кукоба, ОВ Кукоба
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Упорядкувальний аспект організаційної культури підприємства: сутність, складові, основні атрибути
ВП Кукоба, ВП Кукоба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Масштабна технологізація діяльності—крок до комплексного організаційного проектування підприємств
ВП Кукоба, ВП Кукоба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
12010
Використання «нетрадиційних» методів у проектуванні організації технологічної підготовки виробництва
ВП Кукоба
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20