А.І. Землянкін
А.І. Землянкін
Інститут економіки промисловості НАН України
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регулирование регионального развития в Украине
ОІ Амоша, ВП Вишневський, АІ Землянкін, ЛМ Кузьменко, ЮВ Макогон, ...
Экономика промышленности, 2006
372006
Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних реформ в Україні
ОІ Амоша, АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Економіка України, 49-65, 2015
272015
Механізми управління інноваціями в Україні: стан і перспективи вдосконалення
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Стратегічні пріоритети, 43-48, 2014
112014
Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Регіональна економіка, 193-202, 2013
112013
Вопросы стратегического развития инвестиционной деятельности на промышленных предприятиях
АИ Землянкин, ГВ Моисеев
Інститут економіки промисловості НАН України, 2008
112008
Інноваційна діяльність у промислових регіонах України: поточний стан, тенденції, виклики
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Економіка промисловості, 2015
92015
Науково-правові основи регулювання інноваційної діяльності в Україні
А Землянкін, І Лях
Регіональна економіка, 28-43, 2003
82003
Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури інноваційного підприємництва в Україні
В Ляшенко, А Землянкін, І Підоричева, Т Бережна
Вісник економічної науки України, 2012
72012
Совершенствование системы управления инновациями как условие ускорения структурных реформ в Украине
АИ Амоша, АИ Землянкин, ИЮ Пидоричева
Экономика Украины, 49-65, 2015
62015
Європейська система моніторингу інноваційної діяльності: особливості та можливості використання в Україні
ЛВІ Ляшенко ВІ, ЗАІ Землянкін АІ, ПІЮ Підоричева ІЮ
Економічний вісник Донбасу, 191-199, 2013
62013
Узагальнення підходів щодо трансферу знань як елемента інноваційного процесу
АІ Землянкін, ІІ Лях
Вісник економічної науки України, 2010
52010
Ключові напрямки вдосконалення інтеграційного процесу освіта-наука-виробництво в Україні
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Регіональна економіка, 63-69, 2010
42010
Стратегическое управление инвестиционной деятельностью на промышленных предприятиях
АИ Землянкин, ГВ Моисеев, ВГ Моисеев
Экономика промышленности, 2009
42009
О проблемах обеспечения конкурентных преимуществ организационных структур на основе инноваций
АИ Землянкин, ИИ Лях
Экономика промышленности, 2005
42005
Инновационная деятельность: состояние и пути развития
АИ Землянкин
Экономика промышленности, 2005
42005
Концепція державної науково технічної політики України в перехідний період/Ін т економі ки промисловості НАН України
МГ Чумаченко, ГК Грубіч, АІ Землянкін
Інт економіки промисловості НАН України.–Донецьк, 1996
41996
Факторы обеспечения конкурентных преимуществ экономики Украины
АИ Землянкин, ГА Ильина
Экономика промышленности, 2007
32007
До питання про інноваційну політику України
АІ Землянкін, ІЮ Підоричева
Стратегічні пріоритети, 41-47, 2014
22014
Трансграничное украино-российское сотрудничество: формы, направления, перспективы/монография. - Ин-т экономики промышленности НАН Украины, Донецк
ИИЛ АИ Землянкин, ЮВ Макогон
22010
Проблеми розвитку інноваційної діяльності в регіоні
АІ Землянкін
Економіка промисловості, 87-93, 2001
22001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20