Кафедра фізичної культури та основ здоров'я
Кафедра фізичної культури та основ здоров'я
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Orienteering to optimize the psychophysical wellbeing of young teens (13 to 14-year-old)
Y Galan, Y Zoriy, Y Briskin, M Pityn
372016
Peculiarities of physical activity regimen of 11-14-year-old children during curricular and extracurricular hours
O Andrieieva, A Hakman, L Balatska, Y Moseychuk, I Vaskan, O Kljus
Journal of Physical Education and Sport, 2017
332017
Improvement of sportsmen physical fitness during previous basic training (based on sport orienteering material)
K Khimenes, M Lynets, Y Briskin, M Pityn, Y Galan
322016
Формування пізнавальної активності студентів медичного коледжу в процесі вивчення природничо-наукових дисциплін
ТГ Темерівська
Тетяна Георгіївна Темерівська 2004, 248, 2004
272004
Special aspects of changes in physical readiness indicators of young men with different somatotypes between 15 and 17 years of age
G Iedynak, L Galamandjuk, O Kyselytsia, I Nakonechnyi, A Hakman, ...
Journal of Physical Education and Sport 17 (4), 2690-2696, 2017
242017
Педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю.
ЮІ Палічук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
242011
Dynamics of physical activity status in patients with grade І-ІІІ obesity in response to a physical rehabilitation program
O Lazarieva, M Aravitska, O Andrieieva, Y Galan, L Dotsyuk
Journal of Physical Education and Sport, 2017
232017
Технологія навчання футболу школярів у системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл
АГ Васильчук
ЛДУФК.-Львів, 2007
182007
Training methodology and didactic bases of technical movements of 9-11-year-old volleyball players
A Hakman, I Nakonechniy, Y Moseychuk, T Liasota, Y Palichuk, I Vaskan
Journal of Physical Education and Sport 17 (4), 2638-2642, 2017
172017
The analysis of physical fitness of students of 13-14 years in the process of physical education
Y Galan, I Nakonechnyi, Y Moseichuk, I Vaskan, Y Palichuk, O Yarmak
Editura Universitatea din Pitesti, 2017
162017
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики
ОД Гауряк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
132011
Науково-методичні основи програмованого навчання фізичного виховання (на прикладі уроку з футболу)
АГ Васильчук
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 21-26, 2003
122003
Формування мотиваційних потреб студентської молоді до фізкультурної діяльності
ЮЮ Мосейчук
112011
Запобігання травматизму в процесі підготовки спортсменів
Г Мардар, І Ячнюк
Physical education, sports and health culture in modern society 3, 82-87, 2008
112008
Combined application of aquafitness and the endogenous-hypoxic breathing technique for the improvement of physical condition of 30-49-year-old women
S Salnykova, I Hruzevych, V Bohuslavska, I Nakonechnyi, O Kyselytsia, ...
102017
Корекція емоційно-поведінкових порушень у студентів засобами фізичного виховання
ЮЮ Мосейчук
ступеня канд. наук з фіз. вих. і сп.: спец. 24.00. 02 «Фізична культура …, 2009
102009
Розповсюдженість і структура психологічних розладів серед студентів та оцінка значення способу життя як фактора їх виникнення
ОМЛ ЮЮ Мосейчук, ТВ Бойчук
Слобожанський науково-спортивний вісник, 68-72, 2006
102006
Комплексний підхід до оздоровлення та виховання населення різного віку
ЮЮМ ГІ Мардар
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. пр.–К, 38-39, 2001
102001
Effectiveness of the application of the endogenous-hypoxic breathing technique in the physical training of the qualified field hockey players
A Sulyma, V Bohuslavska, Y Furman, Y Galan, E Doroshenko, M Pityn
92017
Динаміка показників розумової працездатності студентів з наявними ознаками порушення соціально-психологічної адаптації
ЮЮ Мосейчук
Слобожанський науково-спортивний вісник, 124-127, 2010
92010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20