Halatsyn Kateryna  / Галацин Катерина Олександрівна / Малашевська К.О./Kateryna Malashevska
Halatsyn Kateryna / Галацин Катерина Олександрівна / Малашевська К.О./Kateryna Malashevska
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів
КО Галацин
Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки, 54-59, 2012
82012
Експериментальна програма формування комунікативної культури майбутніх інженерів
КО Малашевська
Малашевська КО–Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі …, 2009
72009
Характеристика рівнів сформованості комунікативної культури студентів ВТНЗ у процесі позааудиторної роботи
КО Галацин
42016
Моделювання процесу формування комунікативної культури майбутніх інженерів
КО Галацин
Вісник Харківської державної академії культури, 257-261, 2013
42013
Умови формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів
КО Галацин
Молодь і ринок, 144-147, 2012
42012
Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців: теоретичний аналіз
КО Малашевська
Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки, 99-101, 2010
42010
Сутнісно-функціональний аналіз комунікативної компетентності особистості майбутнього фахівця
КО Малашевська
Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки, 85-88, 2010
42010
Позааудиторна робота у вищому технічному навчальному закладі як чинник формування комунікативної культури у майбутніх інженерів
КО Галацин
Наукові праці Вищого навчального закладу Донецький національний технічний …, 2013
32013
Використання різних видів наочності у процесі формування лексичної компетенції
КО Галацин
V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методи викладання …, 2012
32012
The role of content and language integrated learning at Ukrainian and Polish educational systems: challenges and implication
M Leshchenko, Y Lavrysh, K Halatsyn
Advanced education, 17-25, 2018
22018
Формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи
КО Галацин
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014
22014
Умови ефективного формування комунікативної культури майбутніх інженерів у позааудиторній роботі
К Галацин
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
22013
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ЕА Галацин
Научен вектор на Балканите 3 (1 (3)), 2019
12019
Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей
К Галацин
Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Педагогічні науки, 25-31, 2016
12016
Анализ экспериментальной программы “формирование коммуникативной культуры будущих инженеров” во внеаудиторной работе
Е Галацин
Научно-практический журнал «Труды молодых учених», 64-69, 2015
12015
Роль иностранного языка в формировании коммуникативной культуры у студентов в процессе изучения иностранных языков
КО Галацин
Перспективи викладання іноземних мов в умовах глобалізацій них процесів, 58 – 63, 2012
1*2012
ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ДИСКУСІЙНИХ ПИТАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
К Галацин, О Ярошенко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 53-62, 2020
2020
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
К ГАЛАЦИН
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (27), 246-251, 2020
2020
ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КО Галацин, АМ Фещук
Научен вектор на Балканите 4 (1), 13-17, 2020
2020
The essence of formation of communicative culture of students in the process of extracurricular work in higher technical educational institutions
KO Halatsyn
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20