Мойсак Олександр Данилович
Мойсак Олександр Данилович
Старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини
Verified email at kubg.edu.ua
TitleCited byYear
Основи медичних знань і охорони здоров’я
ОД Мойсак
Навчальний посібник, 2008
122008
Анатомія та фізіологія дитини: робоча навчальна програма
ОД Мойсак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
Основи медичних знань: робоча навчальна програма
ОД Мойсак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ДИТИНИ
ОВ Тимчик, ОД Мойсак, ІД Омері
2016
ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
2016
Основи охорони здоров'я: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ОД Мойсак, ОВ Тимчик, ОВ Бісмак
Київський університет Бориса Грінченка, 2016
2016
Анатомія та фізіологія дитини: робоча програма навчальної дисципліни
ОД Мойсак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
2016
Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч. закл.]
ОВ Тимчик, ОД Мойсак, ІД Омері
Київський університет Бориса Грінченка, 2016
2016
Основи медичних знань: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
Київський університет Бориса Грінченка, 2016
2016
Основи медичних знань: робоча програма навчальної дисципліни
ОД Мойсак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
2016
ПЕДІАТРІЯ
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
2016
Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
ОВ Тимчик, ЄО Неведомська, ІМ Маруненко, ОД Мойсак
ScienceRise, 25-31, 2016
2016
Педіатрія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч. закл.]
ОД Мойсак
Київський університет Бориса Грінченка, 2015
2015
ОСНОВИ НОЗОЛОГІЇ
ОД Мойсак
2015
ПЕДІАТРІЯ (2 курс). Програма навчальної дисципліни
ОД Мойсак
Київський університет Бориса Грінченка, 2015
2015
Основи нозології: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
ОД Мойсак
Київський університет Бориса Грінченка, 2015
2015
Емоції І здоров’я людини
ІМ Маруненко, ОД Мойсак
Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково …, 2015
2015
Рецензенти: Хоменко Сергій Миколайович–кандидат біологічних наук; доцент кафедри анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського національного університету ім. Б …
ЄО Неведомська, ІМ Маруненко, ІД Омері, ОД Мойсак, М Маруненко, ...
2014
Основи медичних знань і охорони здоров’я. Програма навчальної дисципліни
ОД Мойсак
Київський університет Бориса Грінченка, 2014
2014
ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ. Програма навчальної дисципліни
ОД Мойсак
Київський університет Бориса Грінченка, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20