Мойсак Олександр Данилович
Мойсак Олександр Данилович
Старший викладач кафедри анатомії і фізіології людини
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи медичних знань і охорони здоров’я
ОД Мойсак
К.:«Арістей».–2008.–615 с, 2008
232008
ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА.
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
2018
ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ
ОВ Тимчик, ОД Мойсак
2018
Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення
Л Куземко, О Мойсак
Педагогічний процес: теорія і практика, 38-44, 2018
2018
Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків
ОВ Полковенко, ОВ Тимчик, ОД Мойсак
ScienceRise. Biological science, 27-30, 2017
2017
Анатомія та фізіологія дитини: робоча навчальна програма
ОД Мойсак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
Основи медичних знань: робоча навчальна програма
ОД Мойсак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
2017
АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ДИТИНИ
ОВ Тимчик, ОД Мойсак, ІД Омері
2016
ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
2016
Основи охорони здоров'я: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ОД Мойсак, ОВ Тимчик, ОВ Бісмак
Київський університет Бориса Грінченка, 2016
2016
Анатомія та фізіологія дитини: робоча програма навчальної дисципліни
ОД Мойсак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
2016
Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч. закл.]
ОВ Тимчик, ОД Мойсак, ІД Омері
Київський університет Бориса Грінченка, 2016
2016
Основи медичних знань: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
Київський університет Бориса Грінченка, 2016
2016
Основи медичних знань: робоча програма навчальної дисципліни
ОД Мойсак
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016
2016
ПЕДІАТРІЯ
ОД Мойсак, ОВ Тимчик
2016
Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
ОВ Тимчик, ЄО Неведомська, ІМ Маруненко, ОД Мойсак
ScienceRise, 25-31, 2016
2016
Педіатрія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч. закл.]
ОД Мойсак
Київський університет Бориса Грінченка, 2015
2015
ОСНОВИ НОЗОЛОГІЇ
ОД Мойсак
2015
ПЕДІАТРІЯ (2 курс). Програма навчальної дисципліни
ОД Мойсак
Київський університет Бориса Грінченка, 2015
2015
Основи нозології: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
ОД Мойсак
Київський університет Бориса Грінченка, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20