Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Scientific Library
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Scientific Library
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів
НП Пасмор
312005
Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика
ЮЄ Петрухно
Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство …, 2014
142014
Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ
Н Пасмор
Вища школа, 49-59, 2008
72008
Міжособистісна взаємодія в колективі як фактор інноваційного розвитку бібліотек
ЮЄ Петрухно
52009
Веб-сайт та соціальні мережі як засіб інтернет-представництва університетської бібліотеки
НП Пасмор, НМ Фролова
Короленківські читання – 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі …, 2016
32016
Когнітивізація у бібліотечних процесах інформаційного забезпечення освітньо-наукових потреб
НП Пасмор, НМ Журавель, ІП Зарвирог
Бібліотека і користувач у сучасному інформаційному середовищі : матеріали …, 2015
32015
Роль і функції бібліотечного веб-сайта в інформаційному забезпеченні самостійної роботи студентів
НП Пасмор
Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр.–2002.–Вип 10, 80-84, 0
3
Унікальність інституційних репозитаріїв як складова інтеграції наукових здобутків учених у світовому e-science
НП Пасмор, СА Шахова
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону «Про вищу освіту» та …, 2015
22015
Інституційний репозитарій у інформаційному просторі університету
НМ Фролова, ЛВ Кашаєва
22014
Сучасні форми обслуговування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного середовища
ІВ Бова, ТВ Марцун
22014
Бібліотека в електронно-освітньому інформаційному середовищі вищого навчального закладу
НП Пасмор
Новий Колегiум, 43-50, 2012
22012
Проблемы формирования информационно-образовательной среды (опыт Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого)
ВВ Комаров, НП Пасмор
Юридическая наука и образование, 288–300, 2009
22009
Бібліотечний колектив: поняття та структура
Ю Петрухно
Вісн. кн. палати, 14-17, 2007
22007
Модель бібліотечно інформаційного забезпечення СРС
НП Пасмор
Вісн. Харків. держ. акад. культури: зб. наук. пр., 138-144, 2003
2*2003
Питання формування та використання бібліотечного фонду
НП Пасмор
Проблеми вищої юридичної освіти України: тез. доп. та наук. повідомл. наук …, 2002
22002
Міжособистісні відносини в кодексах бібліотечної етики: міжнародна практика інституалізації
Ю Петрухно
Вісник Книжкової палати, 22-25, 2002
22002
Сучасні засоби вимірювання наукової інформації: бібліотечний досвід
НП Пасмор, ММ Кулик
Університетська бібліотека: час змін, трансформацій, нововведень : матеріали …, 2017
1*2017
Університетський репозитарій – засіб інтеграції наукових здобутків учених у світовий віртуальний простір наукових комунікацій
НП Пасмор
Система наукового цитування та поширення результатів наукових досліджень …, 2015
12015
Електронна бібліографічна продукція: створення та використання у віртуальному просторі
ОІ Самофал
12014
Бібліотека і користувач: соціально-виховний аспект (досвід НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого)
НП Пасмор, ІП Зарвирог
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20