Уляна Письменна Uliana Pysmenna Ульяна Письменная
Уляна Письменна Uliana Pysmenna Ульяна Письменная
доктор економічних наук, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ", НТУУ "КПІ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні
ВЕ Лір, УЄ Письменна
К.: НАН України, 2010
592010
Енергоефективність як детермінанта енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки
ВЕ Лір, УЄ Письменна
Економіка і прогнозування, 35-52, 2009
212009
Ринки електричної і теплової енергії в Україні: структура, ціноутворення і регулювання
УЄ Письменна
НАН України, Ін-т екон. та прогнозув, 2008
212008
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз
та ін. Віктор Олександрович Точилін, Тамара Олексіївна Осташко, Олег ...
НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. — К., 2009
13*2009
Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2009 році
СФ Єрмілов, ВМ Геєць, ЮП Ященко, ВВ Григоровський, ВЕ Лір, та ін
Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку: Національна доповідь …, 2009
11*2009
Особливості застосування показника енергоміскості ВВП як індикатора енергоефективності національної економіки
У Письменна
Економіст, 2010
82010
Maintaining the Sustainable Energy Systems: Turning from Cost to Value
GST Uliana Yevgenovna Pysmenna
Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power …, 2020
6*2020
Уразливість сектору відновлювальної енергетики під дією загроз енергобезпеці, посилених пандемією COVID-19
УЄ Письменна, ГС Трипольська, ІМ Сотник
Підприємництво та інновації, 79-85, 2020
12020
Sustainable Energy for All Global Tracking Framework. Progress toward Sustainable Energy 2017
V Foster, M Hullin, A Raturi, VB Kummamuru, M Stefanllari, Y Saheb, ...
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank and the …, 2017
12017
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
О Прокопенко, Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, та ін.
Сумський державний університет, 2012
12012
Energy Security Assessment of Emerging Economies under Global and Local Challenges
I Sotnyk, T Kurbatova, O Kubatko, O Prokopenko, G Prause, Y Kovalenko, ...
Energies 14 (5860), 2021
2021
Енергетичні трансформації та сталість економіки
УЄ Письменна
Чернігів, 2021
2021
Sustainable development potential of the Zaporizhzhia region in decentralization conditions (the case of labour and agricultural resources)
L Horoshkova, І Khlobystov, U Pysmenna
University Economic Bulletin, 87-98, 2020
2020
Ціни на електроенергію для населення як соціоекономічний фактор енергетичних трансформацій в Україні
У Письменна
Інфраструктура ринку, 104-107, 2020
2020
Реперні точки в енергетичній політиці України на шляху до енергетичної сталості
У Письменна
Ефективна економіка, 2020
2020
Формування інноваційного механізму підприємства на засадах сталого розвитку
Д А, П У
Ефективна економіка, 2020
2020
Екологічні виклики сталих енергетичних трансформацій в Україні
У Письменна
Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки, 259-261, 2020
2020
Sustainable Energy Transitions: Overcoming Negative Externalities
UY Pysmenna, GS Trypolska
Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power …, 2020
2020
Потенціал сталого розвитку Запорізької області в умовах децентралізації (на прикладі трудових та агропромислових ресурсів)
Л Горошкова, Є Хлобистов, У Письменна
2020
Індекс прозорості енергетики
Г Рябцев, Д Науменко, У Письменна, Р Ніцович, Б Серебренніков
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20