Подписаться
Ганна Островерх; Hanna Ostroverkh; H.Ostroverkh; ГЄ Островерх
Ганна Островерх; Hanna Ostroverkh; H.Ostroverkh; ГЄ Островерх
УкрДУЗТ (УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ), Кафедра "Маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі
ВЛ Дикань, ГЄ Островерх
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
262018
Формування кадрової стратегії вітчизняних підприємств автотранспорту
ВО Овчиннікова, ГЄ Островерх, ЯВ Пасіч
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
162017
Udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia rozvytkom zaliznychnoi haluzi Ukrainy u yevrointehratsiinomu vektori [Improving the mechanisms of state management of the …
VL Dykan, HY Ostroverkh
The bulletin of transport and industry economics, 11-19, 2018
132018
Improvement of mechanisms of state management of the development of the railway industry of Ukraine in the euro-integration vector
VL Dykan, HY Ostroverkh
Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti 62, 11-19, 2018
62018
Стратегічні орієнтири розвитку підприємств залізничного транспорту України
ГЄ Островерх
Вісник економіки транспорту та промисловості, 58-63, 2016
42016
Ensuring Development of the Production Potential in Terms of Implementation of Strategic Initiatives of the Railway Transport
V Ovchynnicova, A Tolstova, H Obruch, H Ostroverkh
International Jornal of Engineering & Tehnology, 483-487, 2018
32018
Формування конкурентних переваг українських підприємств в умовах економічної кризи спричиненої воєнним часом
НЄ Каличева, ГЄ Островерх, МВ Орехов
Вісник економіки транспорту і промисловості, 77-86, 2022
22022
The organizational and economic policy of the state administration of development of railway transport of Ukraine
O Mandych, T Suhorukova, O Butenko, I Solomnikov, H Ostroverkh
SHS Web of Conferences 67, 02007, 2019
22019
Українська освіта під час війни: криза та онлайн-освіта
ГЄ Островерх
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
12022
Творче підприємництво в контексті формування креативної економіки
ІВ Соломніков, ГЄ Островерх, ДС Нестеренко
Ужгородський національний університет, 2020
12020
Теорії управління розвитком залізничного транспорту
ГЄ Островерх
Вісник економіки транспорту та промисловості, 235-242, 2017
12017
Формування маркетингових стратегій підприємств на ринку логістичних послуг
ГЄ Островерх, АА Токаренко
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
2022
Перспективи державної екологічної політики в галузі залізничного транспорту
ГЄ Островерх
Український державний університет залізничного транспорту, 2021
2021
Перспективи дистанційної освіти в умовах карантину
ГЄ Островерх, ЄІ Григорова
Український державний університет залізничного транспорту, 2020
2020
Стратегічні напрямки розвитку залізничної галузі України в умовах сьогодення
ГЄ Островерх
Український державний університет залізничного транспорту, 2020
2020
Strategic approach to the formation of state governance development system on railway transport of Ukraine
H Ostroverkh
Sciences of Europe, 9-13, 2020
2020
Small and medium business of Ukraine in the economic crisis COVID-19: ways of survival
I Solomnikov, H Ostroverkh
Sciences of Europe, 19-21, 2020
2020
Малий і середній бізнес України в умовах економічної кризи СOVID-19:шляхи виживання
ІВ Соломніков, ГЄ Островерх
Sciences of Europe 3 (49), 19-21, 2020
2020
Стратегічний підхід до формування системи державного управління розвитком на залізничному транспорті України
ГЄ Островерх
Sciences of Europe 3 (49), 9-13, 2020
2020
Наука України-погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 26 вересня 2019 року
РО Боровко, ОЮ Бородай, СА Волошинов, АВ Гейко, ІВ Герасименко, ...
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20