Володимир Гангур
Володимир Гангур
Полтавская государственная аграрная академия
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
СІВОЗМІНИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ
ВВГ В.Ф. Сайко, П.І. Бойко
Рекомендації, 146, 2002
85*2002
Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області
Рекомендації, 198, 2010
272010
Ефективне розміщення зернових культур у сівозмінах Лісостепу
ВВ Гангур, НП Коваленко
Вісн. аграрної науки, 35-37, 2003
112003
ЕНЕРҐЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ПІ Бойко, НП Коваленко, ВВ Гангур, ОЄ Корецький
102010
Царица полей в монокультуре. Продуктивность кукурузы на зерно при бессменном выращивании и в севообороте
ВВ Гангур
Зерно, 27–29, 2009
10*2009
Принципи визначення придатності сорту чи гібриду для конкретного регіону вирощування
ВВ Гангур, АВ Сидоренко, ПІ Бондарь
82010
Агрономічна та біоенергетична оцінка сівозмін для фермерських господарств Лівобережного Лісостепу України
ВВ Гангур
автореферат, 22 с., 1997
5*1997
Агрономічна та біоенергетична оцінка сівозмін для фермерських господарств Лівобережного Лісостепу України
ВВ Гангур
Дніпропетровський державний аграрний університет, 1997
5*1997
Продуктивность кукурузы на зерно в разноротационных севооборотах левобережной Лесостепи Украины
ВВ Гангур
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2017
42017
Екологічні основи сівозмін в адаптивних системах землеробства
ФМГ Бойко П.І., Шаповал І.С., Гангур В.В., Корецький О.Є., Квасніцька Л.С.
Адаптивні системи землеробства і сучасні агротехнології – основа …, 2013
4*2013
Урожайність та економічна ефективність вирощування соняшника за різних способів обробітку ґрунту
ВМТ Гангур В.В., П.Г.Сокирко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 46-48, 2011
4*2011
Вирощування пшениці озимої беззмінно та в сівозміні: біометричні параметри, урожайність зерна
ТСК Гангур В.В., Браженко І.П.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 33-35, 2009
4*2009
Польові сівозміни з короткою ротацією в східному Лісостепу
УКП Браженко І.П., Гангур В.В., Крамаренко І.В., Лень О.І.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 25-30, 2008
32008
Беззмінному житу – 120 років
БЮВГМІОММАМММОЮКВМКСМХЛВЯТПКЛВСПГТВМ Глущенко Л.Д. Чекрізов І.О. Гангур В.В.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 49-52, 2006
3*2006
Час відновлення весняної вегетації озимої пшениці – догляд та продуктивність
КІПЧІОУКПБЛА Браженко І.П. Гангур В.В.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 19-25, 2006
32006
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України
ММГВВГ МВ Зубець, ВП Ситник, ВП Буркат
Київ.-Логос., 2004
3*2004
Формування продуктивності нуту залежно від технологічних факторів в умовах лівобережного Лісостепу України
СДП Гангур В. В., Єремко Л.С.
Зернові культури 1 (2), 285-292, 2017
2*2017
Забур'яненість та вологозабезпеченість посівів ячменю ярого залежно від способів обробітку ґрунту
СПГ Гангур В.В., Лень О.І.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 32-35, 2011
2*2011
Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої в умовах центральної частини лівобережного Лісостепу України
ВВ Гангур, ЮМ Гангур
22010
Бессменное выращивание озимой пшеницы и ее влияние на фитоса-нитарное состояние посевов, агрохимическое и агрофизическое состояние почвы, уровень продуктивности
АВ Кохан, ЛД Глущенко, АИ Лень, РВ Олепир, ЕА Самойленко, ...
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20