Володимир Гангур
Володимир Гангур
Полтавская государственная аграрная академия
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
СІВОЗМІНИ У ЗЕМЛЕРОБСТВІ УКРАЇНИ
ВВГ В.Ф. Сайко, П.І. Бойко
Рекомендації, 146, 2002
85*2002
Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області
Рекомендації, 198, 2010
282010
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України
ММГВВГ МВ Зубець, ВП Ситник, ВП Буркат
Київ.-Логос., 2004
12*2004
Енергетичні засади ефективного використання ресурсів у сільському господарстві
ПІ Бойко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 14-18, 2010
102010
Царица полей в монокультуре. Продуктивность кукурузы на зерно при бессменном выращивании и в севообороте
ВВ Гангур
Зерно, 27–29, 2009
10*2009
Ефективне розміщення зернових культур у сівозмінах Лісостепу
ВВ Гангур, НП Коваленко
Вісник аграрної науки, 35-37, 2003
102003
Принципи визначення придатності сорту чи гібриду для конкретного регіону вирощування
ВВ Гангур, АВ Сидоренко, ПІ Бондарь
72010
Вирощування пшениці озимої беззмінно та в сівозміні: біометричні параметри, урожайність зерна
ТСК Гангур В.В., Браженко І.П.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 33-35, 2009
42009
Беззмінному житу – 120 років
БЮВГМІОММАМММОЮКВМКСМХЛВЯТПКЛВСПГТВМ Глущенко Л.Д. Чекрізов І.О. Гангур В.В.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 49-52, 2006
3*2006
Агрономічна та біоенергетична оцінка сівозмін для фермерських господарств Лівобережного Лісостепу України
ВВ Гангур
автореферат, 22 с., 1997
3*1997
Агрономічна та біоенергетична оцінка сівозмін для фермерських господарств Лівобережного Лісостепу України
ВВ Гангур
Дніпропетровський державний аграрний університет, 1997
3*1997
Формування продуктивності нуту залежно від технологічних факторів в умовах лівобережного Лісостепу України
СДП Гангур В. В., Єремко Л.С.
Зернові культури 1 (2), 285-292, 2017
22017
Екологічні основи сівозмін в адаптивних системах землеробства
ФМГ Бойко П.І., Шаповал І.С., Гангур В.В., Корецький О.Є., Квасніцька Л.С.
Адаптивні системи землеробства і сучасні агротехнології – основа …, 2013
2*2013
Забур'яненість та вологозабезпеченість посівів ячменю ярого залежно від способів обробітку ґрунту
СПГ Гангур В.В., Лень О.І.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 32-35, 2011
2*2011
Урожайність та економічна ефективність вирощування соняшника за різних способів обробітку ґрунту
ВМТ Гангур В.В., П.Г.Сокирко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 46-48, 2011
2*2011
Вплив строків сівби на урожайність пшениці озимої в умовах центральної частини лівобережного Лісостепу України
ВВ Гангур
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 33-34, 2010
22010
Польові сівозміни з короткою ротацією в східному Лісостепу
УКП Браженко І.П., Гангур В.В., Крамаренко І.В., Лень О.І.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 25-30, 2008
22008
Час відновлення весняної вегетації озимої пшениці – догляд та продуктивність
КІПЧІОУКПБЛА Браженко І.П. Гангур В.В.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 19-25, 2006
22006
Бессменное выращивание озимой пшеницы и ее влияние на фитоса-нитарное состояние посевов, агрохимическое и агрофизическое состояние почвы, уровень продуктивности
АВ Кохан, ЛД Глущенко, АИ Лень, РВ Олепир, ЕА Самойленко, ...
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2019
12019
Влияние сельскохозяйственных культур, их соотношения в разноротационных севооборотах левобережной лесостепи Украины на плотность почвы и урожайность
ВВ Гангур
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20