Підписатись
Інна Вікторівна Шумигай
Інна Вікторівна Шумигай
кандидат сільськогосподарських наук; старший дослідник;ауковий співробітник Інституту агроекології і
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Охорона питних вод від виснаження і забруднення
АК Запольський, ІВ Шумигай
Агроекологічний журнал, 6-15, 2015
162015
Влияние нитратов подземных вод на состояние здоровья населения
ИВ Шумигай
Агроекологічний журнал, 53-58, 2015
52015
Ecological monitoring of water bodies in Central Polissya (Ukraine)
MHV Shumygai I.V. , Mudrak O.V., Konishchuk V.V.
Ukrainian Journal of Ecology, 434–440, 2021
42021
Зниження вуглецепоглинальної здатності деревостанів Київського Полісся через загибель соснових лісів
ВВ Мороз, ІВ Шумигай
Агроекологічний журнал, 116-121, 2020
32020
Людський потенціал регіону: проблеми відтворення, збереження та використання в контексті сталого розвитку
КТА Єрмішев О.В., Бацилєва О.В., Шумигай І.В.
Наукові доповіді НУБіП України, 2020
32020
Біогеохімічні особливості важких металів агроекосистем Лісостепу України
ІВ Шумигай, ВВ Коніщук, ПМ Душко
Агроекологічний журнал, 105-114, 2022
22022
Використання та якість підземних вод на прикладі Житомирщини
ЗА К, ІВ Шумигай
Раціональне використання та відновлення водних ресурсів, 183-200, 2016
2*2016
Біогеохімічна, фізіологічна адаптивність пшениці озимої (Triticum L.) за впливу важких металів у Лісостепу України
ІВ Шумигай, ВВ Коніщук, ВВ Мороз, НМ Манішевська
Агроекологічний журнал, 101-109, 2023
12023
Гідрохімічний режим та екологічний стан водного басейну річки Тетерів
ІВ Шумигай, НМ Манішевська, ВВ Мороз
Агроекологічний журнал, 47-58, 2020
12020
Purification of subsoil water from iron compounds in Zhytomyr region
ІВ Шумигай
Агроекологічний журнал, 27-32, 2018
12018
Екологічне навантаження на мисливські ресурси агроландшафтів за використання пестицидів
ВП Новицький, ІВ Шумигай, СМ Грищенко, КВ Маєвський
Агроекологічний журнал, 139–145, 2016
12016
Вирощування гібридів кукурудзи на Півдні України в умовах зрошення
ІВ Шумигай, ОІ Дементьєва
Агроекологічний журнал, 74-78, 2014
12014
Використання підземних вод у межах сільських територій
ІВ Шумигай
Збалансоване природокористування, 95-99, 2013
12013
Біохімічні особливості пшениці озимої (Triticum vulgare L.) за збалансованості цинку та міді у системі «ґрунт–рослина»
ТМ Єгорова, ІВ Шумигай
Агроекологічний журнал, 126-132, 2024
2024
Агроекологічні процеси в умовах біогеохімічного дисбалансу молібдену в агроландшафтах Лісостепової зони
ІВ Шумигай, ВВ Коніщук, ВВ Мартиненко, ПМ Душко
Збалансоване природокористування, 80-90, 2023
2023
Вплив систем удобрення на продуктивність рослин сої (Glycine max L.)
ПМ Душко, ІВ Шумигай
Агроекологічний журнал, 175-180, 2023
2023
Вміст важких металів у річках природного заповідника «Древлянський»
І Шумигай
Scientific Collection «InterConf», 141-143, 2023
2023
Ecological and hydrochemical analysis of the rivers Drevlianskyi nature reserve (Ukraine)
V Konishchuk, I Shumyhai, V Martynenko
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University, series" Geology. Geography …, 2023
2023
«ВОДНИЙ СЛІД» В УКРАЇНІ
І ШУМИГАЙ
Kolegium redakcyjne, 168, 2023
2023
Біогеохімічна специфіка в Лісостеповій зоні країни
ІВ Шумигай, ОВ Єрмішев, НМ Манішевська
Збалансоване природокористування, 82-90, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20