Олена Кушпетюк
Олена Кушпетюк
доцент, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене vmurol.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині другої половини ХІХ–початку ХХ ст
ОІ Кушпетюк
Кушпетюк Олена Іванівна.–Луцьк, 2000
42000
Iсторико-краєзнавча дiяльнiсть музейних закладiв Волинi другої полови-ни ХIХ-початку ХХ ст.
ОI Кушпетюк
22001
Історико краєзнавча діяльність братства імені князів Острозьких
О Кушпетюк
Збірник навчально методичних матеріалів і наукових статей історичного …, 1999
21999
Орест Левицький і волинське музейництво (до 170-річчя від дня народження)
О Кушпетюк
Емінак 3 (№ 1 (21) (січень-березень)), 108-112., 2018
2018
Церковне музейництво Волині (на прикладі давньосховищ Волинської губернії)
О Кушпетюк
Волинська ікона: дослідження та реставрація., 204-214, 2017
2017
Старожитності музеїв Волинської губернії на виставка місцевого та загальноросійського рівня
О Кушпетюк
Емінак 2 (№ 3 (15) (липень-вересень)), 98-102, 2016
2016
Культурно-освітня діяльність музеїв Волинської губернії
О Кушпетюк
Волинський музейний вісник, 158-160, 2014
2014
Діяльність музею Братства імені князів Острозьких (за матеріалами архіву братства з фондів Волинського краєзнавчого музею)
О Кушпетюк
Острозький краєзнавчий збірник, 283-287, 2014
2014
Архієпископ Модест та його роль в організації церковних музейних закладів Волинської губернії
О Кушпетюк
Волинський музей. Історія і сучасність, 2014
2014
Єпархіальне давньосховище в Житомирі: 120 років від часу заснування
ОІ Кушпетюк
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
2013
Приватні колекції як один із шляхів формування музейних закладів Волині
О Кушпетюк
Волинський музейний вісник, 46-49, 2012
2012
Бібліотечні збірки музейних закладів Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
О Кушпетюк
Літопис Волині, 55-60, 2012
2012
«Археологическая летопись Южной России» про діяльність музейних закладів Волині
О Кушпетюк
Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Історичні науки, 173-178, 2011
2011
Рукописні та друковані релігійні книги волинських давньосховищ
О Кушпетюк
Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Історичні науки, 173-179, 2010
2010
Роль князів Святополк-Четвертинських у збереженні православ’я на Волині
ОІ Кушпетюк
2009
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ БРАТСТВА ІМЕНІ КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ ЯК НАПРЯМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОСТРОЗЬКОЇ СТАРОВИНИ
ТМ Моткова
Молодь: освіта, наука, духовність, 2008
2008
ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
РП Карпюк, ОІ Кушпетюк, ОЙ Дем’янюк, ОА Бундак, ОВ Двойнінова, ...
ДІЯЛЬНІСТЬ ДАВНЬОСХОВИЩ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ПАМ’ЯТОК ВОЛИНСЬКОГО ІКОНОПИСУ
ОІ Кушпетюк
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18