Михаил Мартынович Ткач; Ткач М.М.; М. М. Ткач; Tkach M.
Михаил Мартынович Ткач; Ткач М.М.; М. М. Ткач; Tkach M.
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник
ЛС Ямпольський, ПП Мельничук, ММ Ткач, КБ Остапенко, ...
Житомир: ЖДТУ 680, 2005
312005
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 13, 2013
292013
Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства
ЛС Ямпольский, ОМ Калин, ММ Ткач
Ямпольский ЛС, Калин ОМ, Ткач ММ–К.: Вища шк, 1987
271987
Основнi концепцiї методологiї структурного системного аналiзу i проектування ГВС
ММ Ткач
Системні технології, 2003
152003
Моделювання технологічних структур ГВС
ММ Ткач
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (10), 142-151, 2007
112007
Робототехніка
ВІ Костюк, ГО Спину, ЛС Ямпольський, ММ Ткач
К.: Вища школа, 1994
91994
Керування рівновагою антропоморфного крокуючого апарата за інформацією про екстремуми на поверхні руху/Ткач ММ, Гуменний ДО Стратегии качества в промышленности и образовании
ММ Ткач
Proc. of Annual Conf, 2012
82012
Синтез організаційно-технологічних структур ГВС
ММ Ткач
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (13), 129-134, 2008
82008
Формалізований опис відносин між елементами технологічних структур ГВС
ММ Ткач
Вісник ХНАДУ: сб. наук. пр.–Харків: ХНАДУ, 134-135, 2007
82007
Моделювання руху антропоморфного крокуючого апарата на довільній твердій поверхні
ММ Ткач, ДО Гуменний, НО Якунiна, ДА Гуменный, НА Якунина
НТУУ" КПІ", 2012
72012
Mobile robot with an anthropomorphic walking device: Design and simulation
M Polishchuk, M Tkach
FME Transactions 48 (1), 13-20, 2020
62020
Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки
ММ Ткач
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 “Теорія і методика професійної …, 2004
62004
Гибкие автоматизированные производственные системы
ЛС Ямпольский, ОМ Калин, ММ Ткач
К.: Техніка, 1985
61985
Система управління дотримання рівноваги антропоморфним крокуючим апаратом
ММ Ткач
Ткач ММ, Гуменний ДО Адаптивні системи автоматичного управління, 61-79, 2014
52014
Обобщенный алгоритм идентификации линейных динамических систем на базе сплайн-функций и функций Уолша
АА Стенин, ММ Ткач, ЕЮ Мелкумян
Адаптивні системи автоматичного управління, 131-135, 2012
52012
Елементи робототехнічних систем а модулі ГВС
ЛС Ямпольсьий, ММ Поліщук, ММ Ткач
К.: Вища шк, 1992
51992
Structural model of robot-manipulator for the capture of non-cooperative client spacecraft
D Humennyi, I Parkhomey, M Tkach
International Conference on Computer Science, Engineering and Education …, 2018
32018
Математичне моделювання кінематичних зв’язків антропоморфного крокуючого апарата
ММ Ткач, ДО Гуменний
НТУУ" КПІ", 2014
32014
Синтез иерархической структуры критериев оценки при анализе деятельности операторов сложных технических систем
АА Стенин, СА Стенин, ММ Ткач, АН Губский
Век+, 2012
32012
Методи композиції оптимальних варіантів структурної організації ГВС
ММ Ткач
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (17), 124-129, 2010
32010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20