Михаил Мартынович Ткач; Ткач М.М.; М. М. Ткач; Tkach M.
Михаил Мартынович Ткач; Ткач М.М.; М. М. Ткач; Tkach M.
Підтверджена електронна адреса в kpi.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 264, 2004
2052004
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України, 2009
552009
Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник
ЛС Ямпольський, ПП Мельничук, ММ Ткач, КБ Остапенко, ...
Житомир: ЖДТУ 680, 2005
302005
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 13, 2013
292013
Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства
ЛС Ямпольский, ОМ Калин, ММ Ткач
Ямпольский ЛС, Калин ОМ, Ткач ММ–К.: Вища шк, 1987
271987
Основнi концепцiї методологiї структурного системного аналiзу i проектування ГВС
ММ Ткач
Системні технології, 2003
152003
Моделювання технологічних структур ГВС
ММ Ткач
Адаптивні системи автоматичного управління 1 (10), 142-151, 2007
112007
Робототехніка
ВІ Костюк, ГО Спину, ЛС Ямпольський, ММ Ткач
Київ: Вища школа, 1994
91994
Керування рівновагою антропоморфного крокуючого апарата за інформацією про екстремуми на поверхні руху/Ткач ММ, Гуменний ДО Стратегии качества в промышленности и образовании
ММ Ткач
Proc. of Annual Conf, 2012
82012
Синтез організаційно-технологічних структур ГВС
ММ Ткач
Адаптивні системи автоматичного управління 2 (13), 129-134, 2008
82008
Формалізований опис відносин між елементами технологічних структур ГВС
ММ Ткач
Вісник ХНАДУ: сб. наук. пр.–Харків: ХНАДУ, 134-135, 2007
82007
Моделювання руху антропоморфного крокуючого апарата на довільній твердій поверхні
ММ Ткач, ДО Гуменний, НО Якунiна, ДА Гуменный, НА Якунина
НТУУ" КПІ", 2012
72012
Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС
ЛС Ямпольський, ММ Поліщук, ММ Ткач
К.: Вища шк.-1992.-431 с, 1992
71992
Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки
ММ Ткач
спец. 13.00. 04 «Теорія і методика професійної освіти»/ММ Ткач, 2004
62004
Система управління дотримання рівноваги антропоморфним крокуючим апаратом
ММ Ткач
Ткач ММ, Гуменний ДО Адаптивні системи автоматичного управління, 61-79, 2014
52014
Обобщенный алгоритм идентификации линейных динамических систем на базе сплайн-функций и функций Уолша
АА Стенин, ММ Ткач, ЕЮ Мелкумян
Адаптивні системи автоматичного управління, 131-135, 2012
52012
Елементи робототехнічних систем а модулі ГВС
ЛС Ямпольсьий, ММ Поліщук, ММ Ткач
К.: Вища шк, 1992
51992
Mobile robot with an anthropomorphic walking device: Design and simulation
M Polishchuk, M Tkach
FME Transactions 48 (1), 13-20, 2020
32020
Structural model of robot-manipulator for the capture of non-cooperative client spacecraft
D Humennyi, I Parkhomey, M Tkach
International Conference on Computer Science, Engineering and Education …, 2018
32018
Математичне моделювання кінематичних зв’язків антропоморфного крокуючого апарата
ММ Ткач, ДО Гуменний
НТУУ" КПІ", 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20