Tkachyshyna Oksana / Ткачишина Оксана
Tkachyshyna Oksana / Ткачишина Оксана
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Психологічні основи підготовки майбутніх фахівців
ОР Ткачишина
Професійна підготовка практичного психолога–збірник наук. праць НПУ ім.. МП …, 2010
122010
Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
ОР Ткачишина
Інститут соціальної та політичної психології АПН України–Київ, 2008
122008
Соціально-психологічна адаптація особистості як невід’ємна складова її соціалізації
ОР Ткачишина
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. праць Ін-ту …, 2006
112006
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Комп’ютерні мережі та телекомунікації”,“Комп’ютерні мережі”(для бакалаврів)
ГВ Понежа, ОР Ткачишина
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП); ДП «Видавничий дім …, 2009
102009
Роль активного соціально-психологічного навчання у розвитку особистості майбутнього професіонала
ОР Ткачишина
Соціалізація особистості 32, 177-185, 2009
72009
Актуальні проблеми стосунків поколінь та причини їх виникнення у сучасній сім’ї
ОР Ткачишина
Практична психологія та соціальна робота, 5-8, 2009
62009
Соціально-психологічні особливості студентів–майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
ОР Ткачишина
Вісник ЧДПУ ім. ТГ Шевченка.–Сер.: Психологічні науки: зб. наук. праць у 3 …, 2005
52005
ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ ТА ЯВИЩА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ОР ТКАЧИШИНА
Психологія: реальність і перспективи.– Збірник наукових праць РДГУ, С. 277- 281, 2017
32017
Особливості формування стереотипів в умовах суспільних трансформацій
ОР Ткачишина
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2016
32016
Вплив комп’ютерних технологій на розвиток особистості майбутніх програмістів
ОР Ткачишина
Науковий часопис НПУ ім. МП Драгоманова, 150-155, 2005
32005
Социально-психологический тренинг как средство повышения адаптированности студентов
ОР Ткачишина
Научные материалы международного форума и школы молодых ученых ИП РАН> Раздел 3, 2017
22017
Проблема соціально-психологічної адаптації студентів у контексті інноваційного підходу в освіті
ОР Ткачишина
Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях …, 2013
2*2013
Проблема соціально-психологічної адаптації студентів-майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
ОР Ткачишина
Педагогічні науки: Зб. наук. праць, 387-391, 2006
22006
Умови забезпечення успішної соціально-психологічної адаптації студентів–майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
ОР Ткачишина
Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць 5 (16), 181-184, 2006
22006
Проблема соціально-психологічної адаптації особистості на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій
ОР Ткачишина
URL: http://elibrary. kubg. edu. ua/id/eprint/5387/1/O_Tkachyshyna_APP_14_IL …, 0
2*
КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ: АДАПТАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ
ОР Ткачишина
Теорія і практика сучасної психології 3 (1), 116-120, 2020
12020
ОБДАРОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ
ОР Ткачишина
ПСИХОЛОГІЯ ОБДАРОВАНОСТІ, 349-356, 2019
12019
ВИВЧЕННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО СТЕРЕОТИПИ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
ОР Ткачишина
Теорія і практика сучасної психології, 146-150, 2018
12018
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ІСНУВАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
О ТКАЧИШИНА
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ …, 2017
12017
Актуальні аспекти проблеми якісної професійної підготовки психологів
ОР Ткачишина
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20