Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін
Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія
НО Гуторова
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 250, 2001
1482001
Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: монографія
ІА Тітко
Х.: Право 216, 2, 2010
612010
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
НО Гуторова
Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002
572002
Кримінальний кодекс : наук.-практ. коментар / ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
46*2003
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Х.: Одиссей, 2003
372003
Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України: монографія
ІА Тітко
Харків: Право, 2015
362015
наук.-практ. комент./ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Ін Юре, 2003
362003
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
352009
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар
ВВ Сташис, ВЯ Тацій
К.: Ін Юре, 2003
322003
Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи
Н Гуторова, О Шаповалова
Право україни, 56-65, 2010
302010
Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием
НА Гуторова
Х.: ООО «Одиссей, 2003
292003
Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
ВІ Тютюгін, ОВ Капліна, ІА Тітко
Вісник Верховного Суду України, 42-48, 2012
272012
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство
Н Гуторова
Юридичний радник, 16, 2007
242007
Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину
О Лемешко
212001
Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины
НА Гуторова
Х.: Рубикон 102, 1997
201997
Medical device software: defining key terms
VM Pashkov, NO Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 813-817, 2016
152016
Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуальному праві України
ІА Тітко
X.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
152009
Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності
НО Гуторова
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук …, 2006
152006
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
142005
Кримінально-правова оцінка легалізації наркодоходів
ОМ Лемешко
Харків: Видавець СПД ФО НМ Вапнярчук, 2004.—112 с, 2004
132004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20