Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін
Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія
НО Гуторова
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001
1542001
наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
682003
Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України: монографія
ІА Тітко
Х.: Право 216, 2, 2010
662010
Кримінальний кодекс : наук.-практ. коментар / ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
65*2003
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
НО Гуторова
Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002
612002
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Харьков: Одиссей, 2003
492003
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
422009
Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України: монографія
ІА Тітко
Харків: Право, 2015
382015
Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи
Н Гуторова, О Шаповалова
Право україни, 56-65, 2010
332010
Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием
НА Гуторова
Х.: ООО «Одиссей, 2003
312003
Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: окремі аспекти застосування ст. 375 Кримінального кодексу України
ВІ Тютюгін, ОВ Капліна, ІА Тітко
Вісник Верховного Суду України, 42-48, 2012
292012
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство
Н Гуторова
Юридичний радник, 16, 2007
232007
Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины
НА Гуторова
Х.: Рубикон 102, 1997
231997
Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину
О Лемешко
202001
Medical device software: defining key terms
V Pashkov, N Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 813-817, 2016
172016
та ін. Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
162010
Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуальному праві України
ІА Тітко
X.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2009
162009
Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності
НО Гуторова
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук …, 2006
162006
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
142005
Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини
М Панов, Н Гуторова
Право України, 56-58, 2000
142000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20