Follow
Притула Христина Мирославівна, Prytula Khrystyna, Притула Кристина
Притула Христина Мирославівна, Prytula Khrystyna, Притула Кристина
завідувач сектору транскордонного співробітництва ІРД НАНУ, д.е.н.
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ІМК ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін
монографія, 2012
62*2012
Karpatskyj region: aktualni problemyta perspektyvyrozvytku: monografiya u 8 tomax
VS Kravciv
NAN Ukrayiny, Instytut regionalnyx doslidzhen, Lviv, 2013
32*2013
Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф …
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018
27*2018
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
27*2011
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізацій них викликів:[монографія]
ОІ Павлов, МА Хвесик, ВВ Юрчишин
Одеса: Астропринт, 2012
25*2012
Сучасні тенденції розвитку сільських територій України та економічно розвинених країн: порівняльний аналіз
ХМ Притула, ВЄ Крупін
Науковий вісник НЛТУ України 20 (11), 335-345, 2010
20*2010
Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid [The development of cross-border cooperation: scientific and analytical report]
KM Prytula
Lviv: NAN Ukrainy. DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho …, 2016
19*2016
Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
18*2020
Територіальний розвиток і регіональна політика. Виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наукова доповідь. ДУ "Інститут …
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
18*2018
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: aktualni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Territorial development and …
VS Kravtsiv
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of …, 2017
17*2017
Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України". - Львів, 2018. - 90 с.
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018
14*2018
Соціально-економічний розвиток сільських територій : регіональний вимір
Х Притула
13*2015
Аналіз зовнішніх факторів розвитку сільських територій
ХМ Притула
Науковий вісник НЛТУ України 21 (10), 124-131, 2011
132011
Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем
ЄІ Бойко
ІРД НАН України.–Львів, 2007
12*2007
Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
11*2019
До питання про роль і місце сільських територій в сучасній економічній політиці держави
ХМ Притула
Регіональна економіка, 37-45, 2010
112010
Моделювання і прогнозування економічних процесів в регіоні (на прикладі Львівської області)
ХМ Притула
Л.: НАН України, Ін-т регіон. дослідж, 2005
11*2005
Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи
ХМ Притула, ЯЯ Калат
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 27-31, 2015
102015
Rozvytok sil’s’ kykh terytorij v systemi ievrointehratsijnykh priorytetiv Ukrainy
VV Borschevs’kyj, KM Prytula, VY Krupin
Development of rural territories in the system of eurointegrationpriorities …, 2012
92012
Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти
ХМ Притула
Економіка АПК, 71-78, 2013
8*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20