Притула Христина Мирославівна, Prytula Kh, Притула Кристина
Притула Христина Мирославівна, Prytula Kh, Притула Кристина
завідувач сектору транскордонного співробітництва ІРД НАНУ, д.е.н.
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ІМК ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін
монографія, 2012
62*2012
Karpatskyj region: aktualni problemyta perspektyvyrozvytku: monografiya u 8 tomax
VS Kravciv
NAN Ukrayiny, Instytut regionalnyx doslidzhen, Lviv, 2013
26*2013
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
21*2011
Сучасні тенденції розвитку сільських територій України та економічно розвинених країн: порівняльний аналіз
ХМ Притула, ВЄ Крупін
Науковий вісник НЛТУ України 20 (11), 2010
21*2010
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізацій них викликів:[монографія]
ОІ Павлов, МА Хвесик, ВВ Юрчишин
Одеса: Астропринт, 2012
202012
Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф …
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018
17*2018
Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid [The development of cross-border cooperation: scientific and analytical report]
KM Prytula
Lviv: NAN Ukrainy. DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho …, 2016
17*2016
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: aktualni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Territorial development and …
VS Kravtsiv
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of …, 2017
16*2017
Аналіз зовнішніх факторів розвитку сільських територій
ХМ Притула
Науковий вісник НЛТУ України 21 (10), 2011
13*2011
Соціально-економічний розвиток сільських територій : регіональний вимір
Х Притула
12*2015
Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем
ЄІ Бойко
ІРД НАН України.–Львів, 2007
12*2007
Моделювання і прогнозування економічних процесів в регіоні (на прикладі Львівської області)
ХМ Притула
Л.: НАН України, Ін-т регіон. дослідж, 2005
11*2005
До питання про роль і місце сільських територій в сучасній економічній політиці держави
ХМ Притула
Регіональна економіка, 37-45, 2010
102010
Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти
ХМ Притула
Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал, 71-78, 2013
8*2013
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini [Territorial Development And Regional Policy In Ukraine]
VS Kravtsiv, SL Shults
Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine. State Enterprise «Institute …, 2015
7*2015
Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи
ХМ Притула, ЯЯ Калат
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 27-31, 2015
62015
Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі Карпатського регіону: наукова доповідь/В. Борщевський, Х. Притула
ВВ Борщевський
Львів: ІРд НАН України, 2012
6*2012
Європейська практика ідентифікації та класифікації сільських територій
ХМ Притула
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 3 (60), 94, 2011
6*2011
Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: методологічні аспекти: монограф./наук. ред. ЄІ Бойко
ЄІ Бойко
Львів: ІРД НАН України, 2009
52009
Розвиток транскордонного співробітництва: Тіньовий сектор в економіці прикордонних територій: науково-аналітична доповідь / НАН України. ДУ "Інститут регіональних досліджень …
ХМ Притула
4*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20