Подписаться
Притула Христина Мирославівна, Prytula Khrystyna, Притула Кристина
Притула Христина Мирославівна, Prytula Khrystyna, Притула Кристина
завідувач сектору транскордонного співробітництва ІРД НАНУ, д.е.н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ІМК ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін
монографія, 2012
77*2012
Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
58*2020
Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф …
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018
37*2018
Karpatskyj region: aktualni problemyta perspektyvyrozvytku: monografiya u 8 tomax
VS Kravciv
NAN Ukrayiny, Instytut regionalnyx doslidzhen, Lviv, 2013
37*2013
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
29*2011
Територіальний розвиток і регіональна політика. Виклики та пріоритети сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах сучасних реформ: наукова доповідь. ДУ "Інститут …
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
26*2018
Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid [The development of cross-border cooperation: scientific and analytical report]
KM Prytula
Lviv: NAN Ukrainy. DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho …, 2016
26*2016
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізацій них викликів:[монографія]
ОІ Павлов, МА Хвесик, ВВ Юрчишин
Одеса: Астропринт, 2012
26*2012
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: aktualni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii
VS Kravtsiv
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of …, 2017
24*2017
Сучасні тенденції розвитку сільських територій України та економічно розвинених країн: порівняльний аналіз
ХМ Притула, ВЄ Крупін
Науковий вісник НЛТУ України 20 (11), 335-345, 2010
23*2010
Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
20*2019
Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України". - Львів, 2018. - 90 с.
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018
20*2018
Ekonomika rehioniv Ukrainy v umovakh viiny: ryzyky ta napriamky zabezpechennia stiikosti: naukovo-analitychne vydannia [The economy of the regions of Ukraine in the conditions …
IZ Storonianska
The economy of the regions of Ukraine under war: risks and directions of …, 2022
18*2022
Соціально-економічний розвиток сільських територій : регіональний вимір
Х Притула
18*2015
Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи
ХМ Притула, ЯЯ Калат
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 27-31, 2015
17*2015
Аналіз зовнішніх факторів розвитку сільських територій
ХМ Притула
Науковий вісник НЛТУ України 21 (10), 124-131, 2011
132011
До питання про роль і місце сільських територій в сучасній економічній політиці держави
ХМ Притула
Регіональна економіка, 37-45, 2010
122010
Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем
ЄІ Бойко
ІРД НАН України.–Львів, 2007
12*2007
Моделювання і прогнозування економічних процесів в регіоні (на прикладі Львівської області)
ХМ Притула
Л.: НАН України, Ін-т регіон. дослідж, 2005
11*2005
Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти
ХМ Притула
Економіка АПК, 71-78, 2013
9*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20