Притула Христина Мирославівна, Prytula Kh, Притула Кристина
Притула Христина Мирославівна, Prytula Kh, Притула Кристина
завідувач сектору транскордонного співробітництва ІРД НАНУ, д.е.н.
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України: монографія
ІМК ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін
монографія, 2012
66*2012
Karpatskyj region: aktualni problemyta perspektyvyrozvytku: monografiya u 8 tomax
VS Kravciv
NAN Ukrayiny, Instytut regionalnyx doslidzhen, Lviv, 2013
28*2013
Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізацій них викликів:[монографія]
ОІ Павлов, МА Хвесик, ВВ Юрчишин
Одеса: Астропринт, 2012
25*2012
Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь
ВВ Борщевський, ХМ Притула, ВЄ Крупін, ІМ Куліш
НАН України. Інститут регіональних досліджень.–Львів, 2011
23*2011
Сучасні тенденції розвитку сільських територій України та економічно розвинених країн: порівняльний аналіз
ХМ Притула, ВЄ Крупін
Науковий вісник НЛТУ України 20 (11), 2010
21*2010
Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф …
ІЗ Сторонянська, ХМ Притула, МІ Мельник
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України", 2018
19*2018
Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid [The development of cross-border cooperation: scientific and analytical report]
KM Prytula
Lviv: NAN Ukrainy. DU “Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni MI Dolishnoho …, 2016
17*2016
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini: aktualni problemy, ryzyky ta perspektyvy administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Territorial development and …
VS Kravtsiv
Lviv: Institute of Regional Research named after MI Dolishniy of the NAS of …, 2017
16*2017
Аналіз зовнішніх факторів розвитку сільських територій
ХМ Притула
Науковий вісник НЛТУ України 21 (10), 2011
13*2011
Соціально-економічний розвиток сільських територій : регіональний вимір
Х Притула
12*2015
Методи і моделі просторового розвитку територіально-виробничих систем
ЄІ Бойко
ІРД НАН України.–Львів, 2007
12*2007
Моделювання і прогнозування економічних процесів в регіоні (на прикладі Львівської області)
ХМ Притула
Л.: НАН України, Ін-т регіон. дослідж, 2005
11*2005
До питання про роль і місце сільських територій в сучасній економічній політиці держави
ХМ Притула
Регіональна економіка, 37-45, 2010
102010
Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти
ХМ Притула
Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал, 71-78, 2013
8*2013
Terytorialnyi rozvytok ta rehionalna polityka v Ukraini [Territorial Development And Regional Policy In Ukraine]
VS Kravtsiv, SL Shults
Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine. State Enterprise «Institute …, 2015
7*2015
Європейська практика ідентифікації та класифікації сільських територій
ХМ Притула
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 3 (60), 94, 2011
7*2011
Розвиток єврорегіонального співробітництва України та ЄС: сучасний стан та перспективи
ХМ Притула, ЯЯ Калат
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 27-31, 2015
62015
Концептуальні засади інноваційного розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі Карпатського регіону: наукова доповідь/В. Борщевський, Х. Притула
ВВ Борщевський
Львів: ІРд НАН України, 2012
6*2012
Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка
ХМ Притула, ЮО Цибульська, ЯЯ Калат, ОБ Цісінська
Регіональна економіка, 181-190, 2016
5*2016
Розвиток сільських територій в контексті реалізації євроінтеграційної політики України
V Borshhevs' kyj, H Prytula
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20