Follow
Юлія Атаманова
Юлія Атаманова
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави
ЮЄ Атаманова
Видавництво" ФIНН", 2008
1342008
Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України: монографія
ЮЄ Атаманова
Х.: Факт, 184, 2006
482006
Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері
ЮЄ Атаманова
Х.: Б, 37, 2009
322009
Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації
ЮЄ Атаманова
монографія.–Х.: ПП «Вапнярчук, 2005
302005
Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах
ЮЄ Атаманова
Х.: Б, 211, 2003
272003
Захист прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет: світовий досвід та вітчизняні перспективи
ЮЄ Атаманова
Право та інновації, 7-14, 2014
172014
Особливості та класифікація засобів правового регулювання інноваційної діяльності
ЮЄ Атаманова
Підприємництво, господарство і право, 3 - 7, 2008
152008
Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта
ЮЕ Атаманова
152004
Інноваційний кодекс України як форма удосконалення законодавчого забезпечення інноваційного розвитку України
Ю Атаманова
видавництво" Право", 2008
132008
Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення Інноваційного кодексу України
ЮЄ Атаманова
Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в …, 2011
122011
Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту Інноваційного кодексу України
Ю Атаманова
Вісник Академії правових наук України, 123-131, 2011
122011
Господарсько-правовий статус кредитних спілок
ВА Малига, ЮЄ Атаманова, ОА Воловик
102011
До питання про правові режими інноваційної діяльності в Україні
ЮЄ Атаманова
Право України, 72 - 79, 2010
92010
До питання правового визначення інноваційної діяльності
ЮЄ Атаманова
Вісн. нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер. Економічна теорія …, 2010
92010
Державна інноваційна політика: проблеми правового визначення та законодавчого закріплення
Ю Атаманова
Теорія і практика інтелектуальної власності, 49-59, 2007
82007
Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання
ЮЄ Атаманова
ПП "ДИВ", 2004
8*2004
Правові засоби здійснення державної інноваційної політики
Ю Атаманова
Вісник АПрН України, 44, 2006
72006
Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього
ЮЄ Атаманова
Право України, 127-138, 2011
62011
До проблеми адекватного правового забезпечення державного регулювання інноваційних процесів в Україні
ЮЄ Атаманова
Комерційне право України, 37 - 51, 2005
6*2005
Правові проблеми передачі інноваційних продуктів до статутних фондів господарських товариств
ЮЄ Атаманова
Предпринимательство, хозяйство и право, 118 - 122, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20