Підписатись
Христина Миколаївна Шендрик
Христина Миколаївна Шендрик
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в dsau.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Эффективность комплексного подхода при постановке диагноза на стронгилоидоз
СІ Пономар, ВП Гончаренко, ОВ Кручиненко, ХМ Шендрик
Науковий вісник ветеринарної медицини, 190-193, 2014
9*2014
Паразитарні хвороби тварин: діагностика, профілактика, лікування: навч. посіб.
ШХМ Шендрик Л.І.
Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.», 2011
92011
Особливостi епiзоотологiї стронгiлоїдозу худоби в центральнiй частинi України
ХМ Усенко-Шендрик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
52009
Вікова та сезонна динаміка араженості великої рогатої худоби нематодами Strongyloides papillosus Rhabditіda) в умовах Степового Придніпров’я
ХМ Шендрик, НМ Сорока
Вестник зоологии, 2013
32013
Diversity of helminthofauna of zoo mammals
ЮА Гугосьян, ХМ Шендрик, ВВ Римський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
22018
Зміни гематологічних показників до та після лікування телят за стронгілоїдозу [Електронний ресурс]
СІ Пономар, ЛІ ШЕНДРИК, ХМ Шендрик, ЮА Гугосьян, ІМ ШЕНДРИК
Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів …, 2014
22014
Зміни показників крові у телят, уражених стронгілоїдозом
ХМ Усенко-Шендрик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2010
22010
Різноманіття гельмінтофауни ссавців в умовах зоопарків
ЮА Гугосьян, ХМ Шендрик, ВВ Римський
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
12018
Удосконалення методу кількісного підрахунку личинок нематод
ВО Євстаф'єва, ЛІ Шендрик, ХМ Шендрик, ІМ Шендрик, ЮА Гугосьян
Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК, 2017
12017
Діагностика та поширення стронгілоїдозної інвазії коней в умовах м. Дніпропетровськ
ЛІ Шендрик, ХМ Шендрик, ЮА Гугосьян
Сучасні тенденції проведення лабораторних досліджень у ветеринарній медицині …, 2015
12015
Ефективність дегельмінтизацій за змішаної нематодозної інвазії свиней
СІ Пономар, ХМ Шендрик, ОВ Кручиненко, ЮВ Кичилюк
12014
Морфометричні особливості Toxascaris leonina (Linstow, 1902)
ЛІ Шендрик, ХМ Шендрик, ЮА Гугосьян, ІМ Шендрик
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2018
2018
МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МУРАШИНОЇ КИСЛОТИ В ЯКОСТІ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ СТРОНГІЛОЇДОЗОМ
ОО Бойко, ОГ Гавриліна, ВВ Бригадиренко, ІМ Шендрик, ХМ Шендрик, ...
Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали, 64, 2018
2018
Клінічні та патоморфологічні зміни в організмі мурчаків за експериментального стронгілоїдозу
ЛІ Шендрик, МО Лєщова, ІМ Шендрик, ХМ Шендрик
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 104-108, 2017
2017
Вплив метаболітів личинок Strongiloides papillosus на формування мікроядер в еритроцитах периферичної крові в експерименті на білих щурах
ХМ Шендрик, ЛІ Шендрик, ІМ Шендрик
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2016
2016
Випробування ефективності препарату Фрікорд за нематодозів у собак
ЛІ Шендрик, ХМ Шендрик, ВП Музика, ПІ Лопата, ТМ Супрович
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2015
2015
Акарозно-ентомозні інвазії у декоративних гризунів та ефективність їх лікування
ЛІ Шендрик, ХМ Шендрик, ЮА Гугосян, ВО Митрушкіна
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2015
2015
Эффективность дегельминтизаций при смешанной нематодозной инвазии свиней
СИ Пономарь, ХН Шендрик, ОВ Кручиненко, ЮВ Кичилюк
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 186-190, 2014
2014
Ефективність антигельмінтиків групи альбендазолу за стронгілоїдозу телят
ХМ Шендрик, СІ Пономар
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2014
2014
LEVEL DEFEATS INVERTEBRATE BY HELMINTS OF CATTLE ON TERRITORY OF DNEPROPETROVSK DISTRICT
ЛІ Шендрик, ОО Бойко, ХМ Усенко-Шендрик, ЮВ Дуда
Питання біоіндикації та екології, 124-129, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20