Микола Володимирович Роїк
Микола Володимирович Роїк
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Буряки
МВ Роїк
К.: ХХ1 вік–РІА‹‹ ТРУД-КИЇВ, 221-233, 2001
762001
Біоенергетика в Україні: стан та перспективи розвитку
МВ Роїк, ВЛ Курило, ОМ Ганженко, МЯ Гументик
Біоенергетика, 5-10, 2013
552013
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України
МВ Зубець, ВП Ситник, ВО Круть
К.: Урожай, 2004
33*2004
Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження
ВЮ Білінська
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
322015
Сучасні науково обґрунтовані підходи до використання землі
МВ Роїк
Вісник аграрної науки, 6-13, 2003
322003
Хвороби коренеплодів цукрових буряків
МВ Роїк, АК Нурмухаммедов, АС Корнієнко
К.: Поліграф Консалтинг, 2004
232004
Перспективи вирощування енергетичної верби для виробництва твердого біопалива
МВ Роїк, МЯ Гументик, ВВ Мамайсур
Біоенергетика, 18-19, 2013
212013
Ефективність вирощування високопродуктивних енергетичних культур
М Роїк, В Курило, М Гументик
Вісник Львівського національного аграрного університету 15 (2), 85-90, 2011
182011
Гібриди нового покоління цукрового буряку і їхня роль у процесі інтенсифікації галузі
ВМ Роїк, МО Корнєєва
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 71-82, 2006
172006
Перспективи економічного зростання вітчизняного бурякоцукрового виробництва
ГМ Калетнік, МВ Роїк, ВС Бондар
Вісник аграрної науки, 68-70, 2009
162009
Енергетичні культури для виробництва біопалива/ВЛ Курило, МЯ Гументик, ВМ Квак
МВ Роїк
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії 7 (26), 12-17, 0
16
Перспективи розвитку біоенергетики в Україні
МВ Роїк, ВЛ Курило, ОМ Ганженко, МЯ Гументик
Цукрові буряки, 6-8, 2012
152012
Третья изменчивость, типы наследственности и воспроизводства семян у растений
ДВА Малецкий С.И., Роик Н.В.
Сельскохозяйственная биология. Проблемы, обзоры., стр.3-29, 2013
132013
Концепція виробництва біогазу з біоенергетичних рослин в Україні
МВ Роїк, ОМ Ганженко, ВЛ Тимощук
Біоенергетика, 6-8, 2014
122014
Роль і місце фітоенергетики в павливно-енергетичному комплексі України
МВ Роїк, ВЛ Курило, МЯ Гументик, ОМ Ганженко
Цукрові буряки, 6-7, 2011
122011
Високоефективна технологія виробництва цукрових буряків
МВ Роїк, ВІ Пиркін, ВМ Сінченко
К.: ІЦБ НААН України, Глобус Прес, 2010
112010
Конкурентоздатні вітчизняні гібриди
МВ Роїк, ВА Яковець, ВВ Литвинюк, ОГ Кулік
Цукрові буряки, 18-20, 2004
112004
Оцінка генетичного потенціалу вітчизняних цукрових буряків
МВ Роїк, МО Корнєєва
Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН], 17-27, 2005
102005
Сучасний стан розвитку селекції та реєстрації представників роду Miscanthus в Україні та світі
МВ Роїк, СМ Гонтаренко, СО Лашук
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 249, 2014
92014
Управління технологічними процесами виробництва цукрових буряків за біоадаптивною технологією (рекомендації)
МВ Роїк, ВІ Пиркін, ВМ Сінченко
Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД».–2013.–52 с, 2013
92013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20