Sergii Todosiienko / Тодосієнко Сергій Валентинович
Sergii Todosiienko / Тодосієнко Сергій Валентинович
UHMI, Department of Environment Radiation Monitoring / Український гідрометеорологічний інститут
Verified email at uhmi.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Валидация математических моделей миграции радиоцезия в экосистеме Киевского водохранилища
НН Дзюба, СВ Тодосиенко
Наукові праці УкрНДГМІ.–Вип 250, 298-309, 2002
42002
Методичні особливості оцінки водної міграції радіонуклідів уранового ряду у прироному середовищі зон впливу хвостосховищ уранового виробництва
КО Кориченський, ОВ Войцехович, ГВ Лаптєв, ТВ Лаврова, ...
VII Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Проблеми гідрології …, 2018
2018
APPLICATION OF THE COMPLEX OF ATMOSPHERIC TRANSPORT MODELS FOR ASSESSMENT OF IMPACT ON THE ENVIRONMENT OF THE TERRITORIES OF FORMER URANIUM PRODUCTION
A Kchalchenkov, I Kovalets, C Asker, T Lavrova, S Todosiinko, R Avila
1st International Conference on Nuclear Decommissioning and Environment Recovery, 2017
2017
Assessment of radionuclide vertical contamination in soils at the'PChP'uranium legacy site
TV Lavrova, GV Laptev, OV Voitsekhovich, SV Todosiienko, GA Derkach, ...
XXIV annual scientific conference of Institute for Nuclear Research of …, 2017
2017
Monitoring of the environment contamination as a tool for safety assessment at the Uranium Legacy site'Pridniprovskiy Chemical Plant'(PhCP)
TV Lavrova, OV Voitsekhovych, SV Todosiienko, GA Derkach, ...
XXIV annual scientific conference of Institute for Nuclear Research of …, 2017
2017
Моделирование атмосферного переноса радионуклидов в составе частиц пыли в окрестностях объектов хранения радиоактивных отходов
АВ Халченков, ИВ Ковалец, ТВ Лаврова, СВ Тодосиенко
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, 19-29, 2016
2016
Результати дослідження радіоактивного та хімічного забруднення седиментаційного відстійника на р. Коноплянка у зоні впливу колишнього підприємства з переробки уранової руди.
ТВ Лаврова, ОВ Войцехович, ВВ Канівець, CВ Тодосієнко
XXII щорічна наукова конференція Інституту Ядерних Досліджень НАН України 1 …, 2015
2015
Hazard Characterization and Safety Assessment of the Building no. 103
A Buchnea, O Voitsekhovitch, T Lavriova, I Kovalets, A Khalchenkov, ...
2014
Радиоактивное загрязнение донных отложений Киевского водохранилища
ВВ Канивец, ГВ Лаптев, ГА Деркач, СВ Тодосиенко
Сборник тезисов докладов научной конференции 50 лет Общегосударственной …, 2011
2011
Лабораторные исследования кинетики вымывания радионуклидов из почв речной поймы в условиях их затопления
ЛС Пирнач, СВ Тодосиенко
VII Міжнародна науково - практична конференція «Екологічна безпека: проблеми …, 2011
2011
Експериментальні дослідження процесів обміну радіонуклідів у системі грунт—вода в умовах тривалого затоплення річкової заплави
ЛС Пірнач, СВ Тодосієнко
Доповiдi Національної академії наук України, 178-183, 2011
2011
Advanced search Back to top> Number 27
AV Khalchenkov, IV Kovalets, TV Lavrova, SV Todosienko
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12