Іван Мостов'як, Ivan Mostoviak
Іван Мостов'як, Ivan Mostoviak
перший проректор Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ЗМ Грицаєнко, СП Полторецький, ...
Умань Видавець «Сочінський», 2012
182012
Оцінювання сформованості екологічних компетентностей
ВП Карпенко, ІІ Мостов’як, ТМ Пушкарьова-Безділь
–Одеса: НУ «ОМА, 2017
42017
Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим
ЗМ Грицаєнко, ВП Карпенко, ІІ Мостов’як, ЛФ Підан
Київ, 2016
42016
Ефективність бакових сумішей гербіциду Калібр 75 з біологічними препаратами у посівах ячменю ярого
ЗМ Грицаєнко, ВП Карпенко, ІІ Мостов’як
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2010
42010
Анатомічна структура епідермісу листків тритикале озимого за дії гербіцидів Пріма і Пума супер та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ІІ Мостов’як
Запоріжжя, 2012
32012
Вплив комплексного застосування гербіцидів з біологічними препаратами на забур’яненість посівів ячменю ярого
ВП Карпенко, ІІ Мостов’як
32008
Ботанічні сади і парки як осередки екологічного виховання і освіти
ІІ Мостов'як, ВП Шлапак, ГІ Музика, ВФ Собченко
ІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology …, 2009
22009
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІТОПАТОГЕННОГО ФОНУ МІКРОМІЦЕТІВ—ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ В АГРОЦЕНОЗАХ ЗЕРНОВИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ІІ Мостов’як, ОС Дем’янюк, ВВ Бородай
Агроекологічний журнал, 28, 2020
12020
Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим
ВП Карпенко, ІІ Мостов'Як, РМ Притуляк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2015
12015
Підходи до вивчення структури деревних і кущових рослин у дендропарках і парках
ВА Вітенко, ВП Шлапак, ІІ Мостов'Як
Науковий вісник НЛТУ України 23 (6), 2013
12013
Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ярих зернових колосових культур при сумісному застосуванні гербіцидів з рістрегулюючими речовинами
ВП Карпенко, ІБ Леонтюк, ІІ Мостов’як
12007
Формування площі асиміляційного апарату ярого ячменю залежно від застосування різних норм гербіциду Лінтуру, внесених окремо й сумісно з біофунгіцидом АГАТ–25К
ВП Карпенко, І Мостов’як
12006
Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах центрального Лісостепу України
ІІ Мостов'як
, ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01. 11.‖ Фітопатологія―/ІІ Мостов’як, 2002
12002
Активність антиоксидантних ферментів у рослинах сорго зернового за дії гербіциду, регулятора росту рослин і біопрепарату
ВП Карпенко, ВІ Красноштан, РМ Притуляк, ІІ Мостов’як, МГ Гнатюк
Збалансоване природокористування, 178-185, 2020
2020
Інтегрована система захисту рослин у формуванні збалансованих агроекосистем
ІІ Мостовʼяк
Збалансоване природокористування, 77-86, 2020
2020
Мікобіом вегетативних органів рослин малини за впливу сорту та нових добрив в умовах органічного виробництва
ВО Мінералова, АІ Парфенюк, ОІ Мінералов, ІІ Мостовʾяк
Збалансоване природокористування, 35-41, 2019
2019
Продуктивність посівів сої за використання різних видів фунгіцидів та інокулянта
ІІ Мостов’як, ОВ Кравченко
Карантин і захист рослин, 1-3, 2019
2019
Наведено результати досліджень з формування симбіотичного апарату рослин сої за впливу різних видів фунгіцидів і мікробного препарату Ризоактив в умовах Правобереж-ного …
ІІ Мостов’як, ОВ Кравченко
Херсонський державний аграрний університет, 2019
2019
Екологічна парадигма інтегрованого захисту рослин
ІІ Мостов’як
Карантин і захист рослин, 12-16, 2019
2019
Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої на швидкість радіального росту Fusarium graminearum
ЛВ Гаврилюк, НА Косовська, АІ Парфенюк, ІІ Мостов’як
Агроекологічний журнал, 55-59, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20