Іван Мостов'як, Ivan Mostoviak
Іван Мостов'як, Ivan Mostoviak
перший проректор Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ЗМ Грицаєнко, СП Полторецький, ...
Умань Видавець «Сочінський», 2012
182012
Пігментний комплекс соняшника за дії гербіциду Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим
ЗМ Грицаєнко, ВП Карпенко, ІІ Мостов’як, ЛФ Підан
Київ, 2016
42016
Ефективність бакових сумішей гербіциду Калібр 75 з біологічними препаратами у посівах ячменю ярого
ЗМ Грицаєнко, ВП Карпенко, ІІ Мостов’як
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2010
42010
Оцінювання сформованості екологічних компетентностей
ВП Карпенко, ІІ Мостов’як, ТМ Пушкарьова-Безділь
–Одеса: НУ «ОМА, 2017
32017
Вплив комплексного застосування гербіцидів з біологічними препаратами на забур’яненість посівів ячменю ярого
ВП Карпенко, ІІ Мостов’як
32008
Ботанічні сади і парки як осередки екологічного виховання і освіти
ІІ Мостов'як, ВП Шлапак, ГІ Музика, ВФ Собченко
ІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology …, 2009
22009
Ростові процеси тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим
ВП Карпенко, ІІ Мостов'Як, РМ Притуляк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2015
12015
Підходи до вивчення структури деревних і кущових рослин у дендропарках і парках
ВА Вітенко, ВП Шлапак, ІІ Мостов'Як
Науковий вісник НЛТУ України 23 (6), 2013
12013
Анатомічна структура епідермісу листків тритикале озимого за дії гербіцидів Пріма і Пума супер та їх бакових сумішей з регулятором росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ІІ Мостов’як
Запоріжжя, 2012
12012
Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ярих зернових колосових культур при сумісному застосуванні гербіцидів з рістрегулюючими речовинами
ВП Карпенко, ІБ Леонтюк, ІІ Мостов’як
12007
Формування площі асиміляційного апарату ярого ячменю залежно від застосування різних норм гербіциду Лінтуру, внесених окремо й сумісно з біофунгіцидом АГАТ–25К
ВП Карпенко, І Мостов’як
12006
Інтегрована система захисту рослин у формуванні збалансованих агроекосистем
ІІ Мостовʼяк
Збалансоване природокористування, 77-86, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІТОПАТОГЕННОГО ФОНУ МІКРОМІЦЕТІВ—ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ В АГРОЦЕНОЗАХ ЗЕРНОВИХ ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ІІ Мостов’як, ОС Дем’янюк, ВВ Бородай
Агроекологічний журнал, 28, 2020
2020
Мікобіом вегетативних органів рослин малини за впливу сорту та нових добрив в умовах органічного виробництва
ВО Мінералова, АІ Парфенюк, ОІ Мінералов, ІІ Мостовʾяк
Збалансоване природокористування, 35-41, 2019
2019
Наведено результати досліджень з формування симбіотичного апарату рослин сої за впливу різних видів фунгіцидів і мікробного препарату Ризоактив в умовах Правобереж-ного …
ІІ Мостов’як, ОВ Кравченко
Херсонський державний аграрний університет, 2019
2019
Екологічна парадигма інтегрованого захисту рослин
ІІ Мостов’як
Карантин і захист рослин, 12-16, 2019
2019
Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої на швидкість радіального росту Fusarium graminearum
ЛВ Гаврилюк, НА Косовська, АІ Парфенюк, ІІ Мостов’як
Агроекологічний журнал, 55-59, 2019
2019
Природоохоронні аспекти захисту зернових культур від фітофагів–векторів вірусної та мікоплазмової інфекції на біоценотичних принципах в умовах центральної частини лісостепу України
ІІ Мостов’як, ЖП Шевченко, ДМ Адаменко, ОГ Сухомуд, СМ Мостов’як, ...
Вісник Уманського національного університету садівництва, 103-111, 2019
2019
Зміна показників родючості чорнозему типового за беззмінного вирощування кукурудзи
ДО Шацман, ВО Пінчук, ІІ Мостов’як, ОС Дем’янюк
Збалансоване природокористування, 43-52, 2019
2019
Формування фотосинтетичної продуктивності посівів сої за використання різних видів фунгіцидів та інокулянта у Правобережному Лісостепу України
ІІ Мостов’як, ОВ Кравченко
Вісник Уманського національного університету садівництва, 21-24, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20