Ірина Володимирівна Дудко
Ірина Володимирівна Дудко
Кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови НПУ імені М.П.Драгоманова
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській мові
ІВ Дудко
Київ, 2002.– 255 с., 2002
212002
Займенникове вираження категорії означеності-неозначеності в українській мові: монографія
ІВ Дудко
К.: Довіра, 2011
122011
Неозначені займенники в українській мові: історія та сучасний стан
ІВ Дудко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2010
22010
Неозначені займенники
ІВ Дудко
Дивослово, С. 16-18., 2002
22002
Turkism as a Marker of the Ukrainian Linguoculture in the 16th-17th Centuries
S Grytsenko, N Medynska, I Dudko
Journal of History Culture and Art Research 9 (1), S. 447-457., 2020
2020
Інвективна лексика як засіб агресивного вербального впливу на аудиторію
АП Філонова, ІВ Дудко
УКРАЇНСЬКА МОВА В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Матеріали XVI …, 2020
2020
Про витоки ономасіологічної граматики
ІВ Дудко
Х. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen …, 2020
2020
Взаємодія граматичних категорій часу та виду українського дієслова в ономасіологічному аспекті
ІВ Дудко
Український мовний світ у слов’янському всесвіті: збірник матеріалів …, 2019
2019
ВОРКШОП ЯК НЕТРАДИЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ
ТМ Пахомова, ІВ Дудко
Відповідальний редактор: Ковальчук ЮО, 24, 2019
2019
Інтерпретація словозмінно-словотвірного статусу морфологічної категорії виду українського дієслова
ІВ Дудко
IX. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen …, 2019
2019
Основи мовознавчої творчості в МАН: Мовнокомунікативна компетенція. Академічне дослідження. Наукові фахові знання. Навчально-методичний посібник / перевидання. Рекомендовано …
І Дудко, Н Гальона
2018
Загальна внутрішньотипологічна ономасіологічна характеристика власне-дієслівних граматичних категорій
І Дудко
Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць …, 2018
2018
Лінгвістична концепція Національної академії наук України
І Дудко
“Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”: матеріали …, 2018
2018
Рецензія на навчальний посібник «Українська мова як іноземна. Підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середгій рівень» (О.М. Новікова, О.Г. Тулузакова, У.М. Штанденко. За …
І Дудко
Наукове видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія …, 2018
2018
РЕДУКЦІЯ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОЗНАК ЗАЙМЕННИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ
ГВ Волчанська, ІВ Дудко, МА Жовтобрюх, ЛЯ Маловицький, ВМ Мігірін, ...
МОВА І КУЛЬТУРА, 127, 2018
2018
Вивчаймо українську без кордонів і заборон! (рецензія на підручник з української мови Switłana Romaniuk, Marta Saniewska «Українською без табу» (Podręcznik do nauki języka …
ІВ Дудко
Studia Ucrainica Varsoviensia, 2018
2018
Основи мовознавчої творчості в МАН: Мовнокомунікативна компетенція. Академічне дослідження. Наукові фахові знання [навчально-методичний посібник]. Перевидання
ІВ Дудко, НП Гальона
2017
Прономінативи як виразники семантики неозначеності в мові
ІВ Дудко
“Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”: матеріали …, 2017
2017
Функційний потенціал антонімічної атракції в публіцистичних текстах
ІВ Дудко, ЮС Полтавець
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і …, 2017
2017
Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці
ІВ Дудко
Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічні …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20