Підписатись
Ірина Володимирівна Дудко
Ірина Володимирівна Дудко
Кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови УДУ імені Михайла Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в udu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Займенникове вираження категорії означеності-неозначеності в українській мові: монографія
ІВ Дудко
К.: Довіра, 2011
322011
Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській мові
ІВ Дудко
Київ, 2002.– 255 с., 2002
292002
Основи мовознавчої творчості в МАН: Мовнокомунікативна компетенція
Н Гальона, І Дудко
К.: ТОВ «Праймдрук 308, 2012
52012
Неозначені займенники в українській мові: історія та сучасний стан
ІВ Дудко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2010
42010
Семантичні механізми прономіналізації числівника один/one у сучасних українській та англійській мовах
НП Дзюман, СМ Щербина
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
32015
Неозначені займенники
ІВ Дудко
Дивослово, С. 16-18., 2002
32002
Семантико-граматичні та функціональні особливості займенників (До питання про вивчення)
ІВ Дудко
Дивослово, С. 2-5., 2007
22007
Неозначені займенники у лінгвофілософському аспекті категорії неозначеності
ІВ Дудко
Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць …, 1998
2*1998
Граматичні особливості функціонування дієслова в сучасному юридичному дискурсі
ІВ Дудко
“Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”: матеріали …, 2016
12016
Функції займенників у ролі головного компонента в структурі підрядного словосполучення
ІВ Дудко, НП Дзюман
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 10.Проблеми граматики і …, 2015
12015
Історична фонетика української мови [навчально-методичний посібник]
ІВ Дудко, ЮС Макарець
К.: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2013
1*2013
Функціонально-ономасіологічні аспекти дослідження транспозиційних значень часових форм дієслова в українській мові
ІВ Дудко
Studia Ucrainica Varsoviensia, S. 47-67, 2013
12013
Міжкатегорійні зв’язки в граматичній системі українського дієслова
ІВ Дудко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2009
12009
Роль дієслівної граматичної категоризації у формуванні мовної картини світу
ІВ Дудко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2008
12008
Семантика граматичної категорії виду дієслова: основні підходи до вивчення
ІВ Дудко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2007
12007
Семантичне поле і синтаксичні умови функціонування неозначених займенників на ДЕ- в українській мові
ІВ Дудко
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки …, 2005
12005
ТРАНСПОЗИЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЧАСОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ
ЛМ Марчило, ІВ Дудко
Лінгвістичні дослідження, 85-101, 2024
2024
ПЕРЕНОСНЕ ВЖИВАННЯ ЧАСОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Л Марчило, І Дудко
Маленко Олена, д-р філол. наук, проф.(Харків)(головний редактор); Борисов …, 2024
2024
ПОНЯТТЯ ПРО МІГРАЦІЙНУ ЛІНГВІСТИКУ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
НП Гальона, ІВ Дудко
2023
Український мейнстрим у новітньому європейському просторі: мовно-культурний і науково-освітній вектори
І Дудко, Н Гальона
Міжнародна науково-практична конференція до 30-річчя приватного вищого …, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20