Ірина Володимирівна Дудко
Ірина Володимирівна Дудко
Кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови НПУ імені М.П.Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській мові
ІВ Дудко
Київ, 2002.– 255 с., 2002
192002
Займенникове вираження категорії означеності-неозначеності в українській мові: монографія
ІВ Дудко
К.: Довіра, 2011
122011
Неозначені займенники
ІВ Дудко
Дивослово, С. 16-18., 2002
22002
Неозначені займенники в українській мові: історія та сучасний стан
ІВ Дудко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2010
12010
Інтерпретація словозмінно-словотвірного статусу морфологічної категорії виду українського дієслова
ІВ Дудко
IX. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen …, 2019
2019
Основи мовознавчої творчості в МАН: Мовнокомунікативна компетенція. Академічне дослідження. Наукові фахові знання. Навчально-методичний посібник / перевидання. Рекомендовано …
І Дудко, Н Гальона
2018
Загальна внутрішньотипологічна ономасіологічна характеристика власне-дієслівних граматичних категорій
І Дудко
Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць …, 2018
2018
Лінгвістична концепція Національної академії наук України
І Дудко
“Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”: матеріали …, 2018
2018
Рецензія на навчальний посібник «Українська мова як іноземна. Підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середгій рівень» (О.М. Новікова, О.Г. Тулузакова, У.М. Штанденко. За …
І Дудко
Наукове видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія …, 2018
2018
РЕДУКЦІЯ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОЗНАК ЗАЙМЕННИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ
ГВ Волчанська, ІВ Дудко, МА Жовтобрюх, ЛЯ Маловицький, ВМ Мігірін, ...
МОВА І КУЛЬТУРА, 127, 2018
2018
Вивчаймо українську без кордонів і заборон! (рецензія на підручник з української мови Switłana Romaniuk, Marta Saniewska «Українською без табу» (Podręcznik do nauki języka …
ІВ Дудко
Studia Ucrainica Varsoviensia, 2018
2018
Основи мовознавчої творчості в МАН: Мовнокомунікативна компетенція. Академічне дослідження. Наукові фахові знання [навчально-методичний посібник]. Перевидання
ІВ Дудко, НП Гальона
2017
Прономінативи як виразники семантики неозначеності в мові
ІВ Дудко
“Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”: матеріали …, 2017
2017
Функційний потенціал антонімічної атракції в публіцистичних текстах
ІВ Дудко, ЮС Полтавець
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і …, 2017
2017
Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці
ІВ Дудко
Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічні …, 2017
2017
Граматичні особливості функціонування дієслова в сучасному юридичному дискурсі
ІВ Дудко
“Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”: матеріали …, 2016
2016
АПРОКСИМАЦІЯ АБСТРАКТНИХ РЕФЕРЕНТІВ У ПЕРЕКЛАДІ
Н Арутюнова, А Беглярова, С Сахно, І Дудко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 129, 2015
2015
Функції займенників у ролі головного компонента в структурі підрядного словосполучення
ІВ Дудко, НП Дзюман
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 10.Проблеми граматики і …, 2015
2015
Семантичні механізми прономіналізації числівника один/one у сучасних українській та англійській мовах
НП Дзюман, СМ Щербина
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
2015
Розвиток ономасіологічних досліджень у граматиці ХХ ст.
ІВ Дудко
Тенденції розвитку української лексики та граматики: Колективна монографія …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20