Ірина Володимирівна Дудко
Ірина Володимирівна Дудко
Кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови НПУ імені М.П.Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській мові
ІВ Дудко
Київ, 2002.– 255 с., 2002
212002
Займенникове вираження категорії означеності-неозначеності в українській мові: монографія
ІВ Дудко
К.: Довіра, 2011
142011
Неозначені займенники в українській мові: історія та сучасний стан
ІВ Дудко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2010
22010
Неозначені займенники
ІВ Дудко
Дивослово, С. 16-18., 2002
22002
Роль дієслівної граматичної категоризації у формуванні мовної картини світу
ІВ Дудко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2008
12008
Семантичне поле і синтаксичні умови функціонування неозначених займенників на ДЕ- в українській мові
ІВ Дудко
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки …, 2005
12005
Семантичне поле і синтаксичні умови функціонування неозначених займенників на -НЕБУДЬ в українській мові
ІВ Дудко
Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць …, 1998
1*1998
Turkism as a Marker of the Ukrainian Linguoculture in the 16th-17th Centuries
S Grytsenko, N Medynska, I Dudko
Journal of History Culture and Art Research 9 (1), S. 447-457., 2020
2020
Взаємодія граматичних категорій часу та виду українського дієслова в ономасіологічному аспекті
ІВ Дудко
Український мовний світ у слов’янському всесвіті: збірник матеріалів …, 2019
2019
ВОРКШОП ЯК НЕТРАДИЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ
ТМ Пахомова, ІВ Дудко
Відповідальний редактор: Ковальчук ЮО, 24, 2019
2019
Інтерпретація словозмінно-словотвірного статусу морфологічної категорії виду українського дієслова
ІВ Дудко
IX. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen …, 2019
2019
Основи мовознавчої творчості в МАН: Мовнокомунікативна компетенція. Академічне дослідження. Наукові фахові знання. Навчально-методичний посібник / перевидання. Рекомендовано …
І Дудко, Н Гальона
2018
Загальна внутрішньотипологічна ономасіологічна характеристика власне-дієслівних граматичних категорій
І Дудко
Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць …, 2018
2018
Лінгвістична концепція Національної академії наук України
І Дудко
“Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”: матеріали …, 2018
2018
Рецензія на навчальний посібник «Українська мова як іноземна. Підготовка до тесту. Тренувальні завдання. Середгій рівень» (О.М. Новікова, О.Г. Тулузакова, У.М. Штанденко. За …
І Дудко
Наукове видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія …, 2018
2018
РЕДУКЦІЯ СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНИХ ОЗНАК ЗАЙМЕННИКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ
ГВ Волчанська, ІВ Дудко, МА Жовтобрюх, ЛЯ Маловицький, ВМ Мігірін, ...
МОВА І КУЛЬТУРА, 127, 2018
2018
Вивчаймо українську без кордонів і заборон! (рецензія на підручник з української мови Switłana Romaniuk, Marta Saniewska «Українською без табу» (Podręcznik do nauki języka …
ІВ Дудко
Studia Ucrainica Varsoviensia, 2018
2018
Основи мовознавчої творчості в МАН: Мовнокомунікативна компетенція. Академічне дослідження. Наукові фахові знання [навчально-методичний посібник]. Перевидання
ІВ Дудко, НП Гальона
2017
Прономінативи як виразники семантики неозначеності в мові
ІВ Дудко
“Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”: матеріали …, 2017
2017
Функційний потенціал антонімічної атракції в публіцистичних текстах
ІВ Дудко, ЮС Полтавець
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20