Iryna Lukianenko (Iryna Lukyanenko, Lukianenko I. G., Lukyanenko Iryna, I. G. Lukyanenko, Лукьяненко
Iryna Lukianenko (Iryna Lukyanenko, Lukianenko I. G., Lukyanenko Iryna, I. G. Lukyanenko, Лукьяненко
National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
Verified email at ukma.edu.ua
TitleCited byYear
Економетрика: підручник
І Лук’яненко, Л Краснікова
2671998
Сучасні економетричні методи у фінансах: навчальний посібник
І Лук’яненко, Ю Городніченко
1282002
Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти:[монографія]
І Лук'яненко
852004
Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера
ІГ Лук’яненко, ЛІ Краснікова
К.:" Знання", КОО 217, 1998
331998
Бюджетно-податкова політика України: нові виклики
І Лук’яненко, М Сидорович
НаУКМА, 2014
262014
Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги
І Лук’яненко, Р Семко
25*2012
Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід
ІГ Лук’яненко
К.: ВД" КМ Академія, 2003
252003
Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації
І Лук'яненко, Д Віт, О Прімєрова, Р Семко, В Токарчук, О Фарина, ...
232017
Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні
ІГ Лук’яненко
Фінанси України, 31-39, 2004
182004
Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей
ІГ Лук’яненко, ЮО Городниченко
Фінанси України 7, 89-98, 2001
172001
The effects of shocks on the Ukrainian labor market: SVEC modeling
I Lukianenko, M Oliskevych
Procedia Economics and Finance 27, 311-322, 2015
162015
Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України
ІГ Лук’яненко
Бізнес Інформ, 201-204, 2012
162012
Перспективне прогнозування видатків бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток
ОА Самошкіна
Наукові праці НДФІ, 112-117, 2008
162008
Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей:(на прикладі України)
К Султан, І Лук'яненко, Ю Городніченко
162000
Модели оценки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем:[монография]
ТС Клебанова, НА Кизим
X.: ФЛП Павленко АГ, 2010
112010
Особливості моделювання надходжень податку на прибуток підприємств на сучасному етапі розвитку фінансової системи України
М Сидорович
112010
Напрями реформування бюджетно-податкової системи в Україні
ІГ Лук'яненко
Економіка, фінанси, право, 65-78, 2004
112004
Monetary policy and fluctuations on Ukraine's stock market
I Lukianenko, R Semko
Economy and forecasting, 110-122, 2012
102012
Evidence of asymmetries and nonlinearity of unemployment and labour force participation rate in Ukraine
I Lukianenko, M Oliskevych
Prague Economic Papers 2017 (5), 578-601, 2017
92017
Сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України
ІГ Лук’Яненко, ВВ Сінельнік
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2015
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20