Підписатись
Iryna Lukianenko (Iryna Lukyanenko, Lukianenko I. G., Lukyanenko Iryna, I. G. Lukyanenko, Лукьяненко
Iryna Lukianenko (Iryna Lukyanenko, Lukianenko I. G., Lukyanenko Iryna, I. G. Lukyanenko, Лукьяненко
National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економетрика: підручник
І Лук’яненко, Л Краснікова
3591998
Сучасні економетричні методи у фінансах: навчальний посібник
І Лук’яненко, Ю Городніченко
1902002
Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти:[монографія]
І Лук'яненко
1142004
Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації
І Лук'яненко, Д Віт, О Прімєрова, Р Семко, В Токарчук, О Фарина, ...
78*2017
Бюджетно-податкова політика України: нові виклики
І Лук’яненко, М Сидорович
НаУКМА, 2014
532014
Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера
ІГ Лук’яненко, ЛІ Краснікова
К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998
401998
Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід
ІГ Лук’яненко
К.: ВД" КМ Академія, 2003
322003
The effects of shocks on the Ukrainian labor market: SVEC modeling
I Lukianenko, M Oliskevych
Procedia Economics and Finance 27, 311-322, 2015
302015
Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги
І Лук’яненко, Р Семко
29*2012
Fulltext search in archive
I Lukianenko, M Oliskevych
Prague Economic Papers 26 (5), 578-601, 2017
272017
Ekonometryka [Econometrics]
IG Luk’yanenko, LI Krasnikova
Kyiv, Tovaristvo «Znannya» KOO Publ, 1998
261998
Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей
ІГ Лук’яненко, ЮО Городниченко
Фінанси України 7, 89-98, 2001
242001
Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України
ІГ Лук’яненко
Бізнес Інформ, 201-204, 2012
212012
Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей:(на прикладі України)
К Султан, І Лук'яненко, Ю Городніченко
202000
Monetary and fiscal policies interaction in Ukraine
I Lukianenko, P Dadashova
192016
Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні
ІГ Лук’яненко
Фінанси України, 31-39, 2004
182004
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
162020
Перспективне прогнозування видатків бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток
ОА Самошкіна
Наукові праці НДФІ, 112-117, 2008
162008
Сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України
ІГ Лук’Яненко, ВВ Сінельнік
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2015
152015
Модели оценки, анализа и прогнозирования социальноэкономических систем: Монография
ТС Клебанова, НА Кизим, И Благун
X.: ФЛП Павленко АГ, 2010
152010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20