Підписатись
Iryna Lukianenko (Iryna Lukyanenko, Lukianenko I. G., Lukyanenko Iryna, I. G. Lukyanenko, Лукьяненко
Iryna Lukianenko (Iryna Lukyanenko, Lukianenko I. G., Lukyanenko Iryna, I. G. Lukyanenko, Лукьяненко
National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економетрика: підручник
І Лук’яненко, Л Краснікова
4051998
Сучасні економетричні методи у фінансах: навчальний посібник
І Лук’яненко, Ю Городніченко
2132002
Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти:[монографія]
І Лук'яненко
1222004
Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації
І Лук'яненко, Д Віт, О Прімєрова, Р Семко, В Токарчук, О Фарина, ...
102*2017
Бюджетно-податкова політика України: нові виклики
І Лук’яненко, М Сидорович
НаУКМА, 2014
682014
Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера
ІГ Лук’яненко, ЛІ Краснікова
К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998
451998
Monetary and fiscal policies interaction in Ukraine
I Lukianenko, P Dadashova
382016
Динамічні макроеконометричні моделі: новий концептуальний підхід
І Лук'яненко
КМ" Academia", 2003
372003
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
352020
The effects of shocks on the Ukrainian labor market: SVEC modeling
I Lukianenko, M Oliskevych
Procedia Economics and Finance 27, 311-322, 2015
352015
Fulltextové hledání
I Lukianenko, M Oliskevych
Prague Economic Papers 26 (5), 578-601, 2017
332017
Modeliuvannia vplyvu zmin fiskalnoi polityky na ekonomiku Ukrainy [Modeling the impact of changes in fiscal policy on the economy of Ukraine]
IH Lukianenko
Bizness Inform–Business Inform, 4. 201–204.[in Ukr], 2012
332012
Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги
І Лук’яненко, Р Семко
30*2012
Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей
ІГ Лук’яненко, ЮО Городниченко
Фінанси України 7, 89-98, 2001
292001
Ekonometryka [Econometrics]
IG Luk’yanenko, LI Krasnikova
Kyiv, Tovaristvo «Znannya» KOO Publ, 1998
27*1998
Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей:(на прикладі України)
К Султан, І Лук'яненко, Ю Городніченко
252000
Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України
ІГ Лук’яненко
Бізнес Інформ, 201-204, 2012
222012
Модели оцен-ки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: Монография
ТС Клебанова, НА Кизим, И Благун
X.: ФЛП Павленко АГ, 2010
202010
Regime switching modeling of unemployment rate in Eastern Europe
I Lukianenko, M Oliskevych, O Bazhenova
192020
Сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України
ІГ Лук’Яненко, ВВ Сінельнік
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2015
192015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20