Підписатись
Iryna Lukianenko (Iryna Lukyanenko, Lukianenko I. G., Lukyanenko Iryna, I. G. Lukyanenko, Лукьяненко
Iryna Lukianenko (Iryna Lukyanenko, Lukianenko I. G., Lukyanenko Iryna, I. G. Lukyanenko, Лукьяненко
National University of "Kyiv-Mohyla Academy" (Національний університет "Києво-Могилянська академія")
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економетрика: підручник
І Лук’яненко, Л Краснікова
4191998
Сучасні економетричні методи у фінансах: навчальний посібник
І Лук’яненко, Ю Городніченко
2182002
Системне моделювання показників бюджетної системи України: принципи та інструменти:[монографія]
І Лук'яненко
1242004
Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації
І Лук'яненко, Д Віт, О Прімєрова, Р Семко, В Токарчук, О Фарина, ...
103*2017
Бюджетно-податкова політика України: нові виклики
І Лук’яненко, М Сидорович
НаУКМА, 2014
692014
Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера
ІГ Лук’яненко, ЛІ Краснікова
К.: Знання, КОО, 1998
451998
Monetary and Fiscal policies interaction in Ukraine
I Lukianenko, P Dadashova
382016
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
362020
Динамічні макроеконометричні моделі: новий концептуальний підхід
І Лук'яненко
КМ" Academia", 2003
362003
The effects of shocks on the Ukrainian labor market: SVEC modeling
I Lukianenko, M Oliskevych
Procedia Economics and Finance 27, 311-322, 2015
352015
Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей
ІГ Лук’яненко, ЮО Городниченко
Фінанси України 7, 89-98, 2001
332001
Fulltextové hledání
I Lukianenko, M Oliskevych
Prague Economic Papers 26 (5), 578-601, 2017
322017
Modeliuvannia vplyvu zmin fiskalnoi polityky na ekonomiku Ukrainy [Modeling the impact of changes in fiscal policy on the economy of Ukraine]
IH Lukianenko
Bizness Inform–Business Inform 4, 201-204, 2012
322012
Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги
І Лук’яненко, Р Семко
30*2012
Ekonometryka [Econometrics]
IG Luk’yanenko, LI Krasnikova
Kyiv, Tovaristvo «Znannya» KOO Publ, 1998
28*1998
Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричних моделей:(на прикладі України)
К Султан, І Лук'яненко, Ю Городніченко
242000
Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України
ІГ Лук’яненко
Бізнес Інформ, 201-204, 2012
222012
Модели оцен-ки, анализа и прогнозирования социально-экономических систем: Монография
ТС Клебанова, НА Кизим, И Благун
X.: ФЛП Павленко АГ, 2010
212010
Перспективне прогнозування видатків бюджету та його вплив на соціально-економічний розвиток
ОА Самошкіна
Наукові праці НДФІ, 112-117, 2008
202008
Regime switching modeling of unemployment rate in Eastern Europe
I Lukianenko, M Oliskevych, O Bazhenova
192020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20