К.П. Черненок / K.P. Chernenok / Kateryna Chernenok
К.П. Черненок / K.P. Chernenok / Kateryna Chernenok
Petro Mohyla Black Sea National University
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
ТО Хлибова, КП Черненок
Молодий вчений, 1092-1096, 2017
72017
Порівняльний аналіз функціонування багаторівневих систем пенсійного забезпечення в країнах ЄС та можливості їх запровадження в Україні
КП Черненок, ГЛ Норд
Наукові праці. Економіка 126 (113), 2010
72010
Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні
ТО Хлибова, КП Черненок
Молодий вчений, 486, 2017
42017
Проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
КП Черненок
Економіка та держава, 45-48, 2015
42015
Особливості впровадження накопичувальної складової пенсійної системи в Україні
КП Черненок
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
42008
Оцінювання ефективності фінансування національної пенсійної системи
КП Черненок
Актуальні проблеми економіки, 352-357, 2015
22015
Вплив демографічних та макроекономічних факторів на ефективність системи пенсійного забезпечення в Україні
КП Черненок
Інвестиції: практика та досвід, 66-69, 2011
22011
Вплив податкового навантаження на фінансовий стан підприємств молочної галузі
АВ Леонова, КП Черненок
Молодий вчений, 1224-1229, 2017
12017
Управління розвитком національної пенсійної системи
КП Черненок
Інвестиції: практика та досвід, 23-27, 2017
12017
Аналіз рівня життя пенсіонерів як індикатору ефективності реформування пенсійної системи України
КП Черненок
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
12010
Теоретичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств
ОВ Васьова, КП Черненок
Молодий вчений, 1081-1085, 2018
2018
Вплив пенсійної реформи на економічну ситуацію в країні
КП Черненок
Ефективна економіка, 2015
2015
Вплив соціально-демографічних факторів на ефективність пенсійних систем країн Європи
КП Черненок
Інвестиції: практика та досвід, 44-46, 2015
2015
Особливості розвитку пенсійних систем у сучасних соціально-економічних умовах
КП Черненок
Інвестиції: практика та досвід, 12-15, 2015
2015
Ефективність національних пенсійних систем країн Європи: аналіз впливу соціально-демографічних факторів
КП Черненок
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
2014
Взаємозв’язок між вдосконаленням соціально-трудових відносин та підвищенням ефективності солідарного компоненту національної системи пенсійного забезпечення
КП Черненок
Бізнес-навігатор, 187-191, 2013
2013
Активізація накопичувального компонента системи пенсійного забезпечення: перспективи в Україні
КП Черненок
Інвестиції: практика та досвід, 77-80, 2013
2013
Зростання ролі накопичувального принципу в сучасній пенсійній системі України: передумови та ризики
КП Черненок
Наукові праці. Економіка 189 (177), 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18