Підписатись
Катерина Черненок / Kateryna Chernenok / К.П. Черненок / K.P. Chernenok
Катерина Черненок / Kateryna Chernenok / К.П. Черненок / K.P. Chernenok
Чорноморський національний університет імені Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National Universi
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні
ТО Хлибова, КП Черненок
Молодий вчений, 486, 2017
112017
Порівняльний аналіз функціонування багаторівневих систем пенсійного забезпечення в країнах ЄС та можливості їх запровадження в Україні
КП Черненок, ГЛ Норд
Наукові праці. Економіка 126 (113), 2010
112010
Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
ТО Хлибова, КП Черненок
Молодий вчений, 1092-1096, 2017
102017
Проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
КП Черненок
Економіка та держава, 45-48, 2015
72015
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РЕФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ОВЛ К. П. Черненок, Г. М. Семененко
Ефективна економіка 12, 2020
62020
Особливості впровадження накопичувальної складової пенсійної системи в Україні
КП Черненок
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
42008
Вплив пенсійної реформи на економічну ситуацію в країні
КП Черненок
Ефективна економіка, 2015
22015
Оцінювання ефективності фінансування національної пенсійної системи
КП Черненок
Актуальні проблеми економіки, 352-357, 2015
22015
Вплив демографічних та макроекономічних факторів на ефективність системи пенсійного забезпечення в Україні
КП Черненок
Інвестиції: практика та досвід, 66-69, 2011
22011
Аналіз рівня життя пенсіонерів як індикатору ефективності реформування пенсійної системи України
КП Черненок
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
22010
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною …
ГЛ Норд, ОЮ Стоян, ОБ Кузьменко, ОВ Валецька, СМ Белінська, ...
ЧНУ ім. Петра Могили, 2020
12020
Вплив податкового навантаження на фінансовий стан підприємств молочної галузі
АВ Леонова, КП Черненок
Молодий вчений, 1224-1229, 2017
12017
Управління розвитком національної пенсійної системи
КП Черненок
Інвестиції: практика та досвід, 23-27, 2017
12017
Marketing Complexes as a Mechanism for Managing the Financial Activities of Insurance Companies in Ukraine
ITKC Valentyn Dranus, Liubov Dranus
2022
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЧКП Шаваріна Т.Д.
Інвестиції: практика та досвід, 2022
2022
ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
КПЧ В. С. Дяченко
Ефективна економіка 5, 2021
2021
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та …
СМ Лушко, КП Черненок, ЮЮ Верланов
ЧНУ ім. Петра Могили, 2021
2021
Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та …
ВЮЮ Лушко С.М., Черненок К.П.
2021
Методичні рекомендації для написання магістерської роботи для здобувачів другого рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування»: для спеціальності 073 …
ГЛ Норд, ОЮ Стоян, ОБ Кузьменко, ОВ Валецька, СМ Белінська, ...
ЧНУ ім. Петра Могили, 2020
2020
Бізнес-планування та організація малого бізнесу: навчальний посібник
КПЧ С.М.Белінська, О.О.Братусь, Г.Л. Норд, О.Ю.Стоян
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20