Олеся Дацко (Olesya Datsko)
Олеся Дацко (Olesya Datsko)
Львівська національна академія мистецтв, доцент
Verified email at lnam.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Додана вартість як базис економічного розвитку територіальних громад (Added value as a basis of economic development of local communities)
ІЛ Гурняк, ОІ Дацко, ОІ Яремчук
Регіональна економіка, 37-47, 2015
162015
Кластер народних промислів у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності регіону
Н Мікула, О Дацко
Міжнародна економічна політика, 210-235, 2010
132010
Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій
АІ Мокій, ОІ Дацко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
102014
Застосування ціннісного підходу для забезпечення конкурентоспроможності регіону в умовах глокалізації
ОІ Дацко
Серія В. Економіка і право №, 78, 2011
82011
Дослідження біоцидних властивостей тканин, пофарбованих екстрактом лушпиння цибулі ріпчастої
ОІ Дацко
Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча.–Львів: ЛКА, 126-134, 2008
82008
Гуманітарні імперативи зміцнення економічної безпеки України: монографія [Humanitarni imperatyvy zmitznennja ekonimichnoji bezpeky Ukrajiny [Humanitarian imperatives of Ukraine …
О Дацко
http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/DatskoMonoDrukVsya-002-671 …, 2015
72015
Напрями забезпечення безпеки розвитку територіальних громад у процесі реформи адміністративно-територіального устрою України: аналітична записка
АІ Мокій, ОІ Дацко
http://lv.niss.gov.ua/content/articles/files/01.07._Mokiy_Datsko_AZ-36836.pdf, 2015
62015
Формування полюсів конкурентоспроможності як чинник підвищення економічної безпеки регіонів
АІ Мокій, НА Мікула, ОІ Дацко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
62013
Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону
ОІ Дацко, НА Мікула
36. наук, праць ПВНЗ «Буковинський університет», 111-119, 2010
5*2010
Культура як чинник сталого розвитку регіонів: Європейський досвід
ОІ Дацко
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2009
52009
Методологічні підходи до кластеризації осередків народних текстильних промислів
НА Мікула, ОІ Дацко
Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару: Державноприватне …, 0
5
Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності [Текст] : підручник / ; Запоріз. ін-т економіки та інформ. технологій, Льві
ІГ Бабець, ЮВ Полякова, АІ Мокій, МО А., ОІ Дацко
Запоріжжя : Кругозір, 2016
42016
Територіальна громада в системі економічної безпеки держави (Local community in the state economic security system)
АІ Мокій, ОІ Дацко
Стратегічні пріоритети, 83-89, 2015
42015
Економічна безпека держави в контексті глобалізації банківського бізнесу
АI Мокій, МЮ Марченко, ЛІ Дацко
Фінанси України, 95-109, 2013
42013
Економічні інструменти формування соціальної та гуманітарної інфраструктури в сільських поселеннях західних регіонів України
АІ Мокій, МІ Флейчук, ОІ Дацко
Ефективна економіка, 2013
42013
Конкурентоспроможність територій : практ. посіб.
ОД А. Ткачук, В. Толкованов, С. Марковський, Н.Мікула, О.Пастернак
К. : Легальний статус,, 2011
4*2011
Зміни методологічних підходів до формування стратегій регіонального розвитку
НА Мікула, ОІ Дацко
Ефективна економіка, 2009
42009
Загрози інтелектуальній безпеці держави в умовах посилення еміграційних процесів
АІ Мокій, ОІ Дацко, АМ Шехлович
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 283-301, 2013
32013
Організаційно-економічне забезпечення формування міжрегіональних кластерів народних текстильних промислів
ОІ Дацко
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.00. 05 «Розвиток продуктивних сил і …, 0
3*
Creative leaders in economy and the need of progress drivers
A Mokiy, O Datsko, M Tvaronavičienė
3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership …, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20