Подписаться
Ihor Rumyk
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Пенсійна система України: навч. посіб.
ВІ Грушко, НВ Грушко, ОВ Бевзенко, ОВ Красота, СМ Лаптєв
К.: Кондор 336, 2006
582006
Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку
ПТ Саблук, МЮ Коденська
К.: ННЦ ІАЕ 390, 2007
452007
Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України
ПТ Саблук, МІ Кісіль, МЮ Коденська, МВ Нетеса, РП Саблук
К.: ННЦ ІАЕ, 422-434, 2005
332005
Financial support and forecasting of food production using economic description modeling methods
І Румик, С Лаптєв, С Сегеда, Л Акімова, О Акімов, М Карпа
Financial and credit activity problems of theory and practice 5 (40), 248-262, 2021
262021
Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України
ІІ Румик
Вчені записки Університету “КРОК”, 2014
15*2014
Пенсійна система
ВІ Грушко, КВ Павлюк, ІІ Румик
14*2005
Розвиток фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій
ІІ Румик
Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства, 132-145, 2020
13*2020
Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: монографія: у 2 т
ПТ Саблук
Саблук ПТ–К.: Ін-т аграрної економіки УААН, 2001
112001
Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis
I Mihus, M Denysenko, I Rumyk, S Pletenetska, M Laptiev, V Kupriichuk
AD ALTA, 2021
102021
Управління фінансово-господарською діяльністю інтегрованих підприємств на інноваційних засадах
ІІ Румик, ОО Пилипенко
Вчені записки Університету «КРОК», 166-175, 2021
82021
Modeling the impact of economic indicators on food security
I Rumyk
Economics, Finance and Management Review, 4-13, 2021
82021
Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, практики
ІІ Румик
82020
Pensiina systema [The pension system
VI Hrushko, YI Skulysh, SM Laptiev, VH Fatkhutdinov, AY Frantsuz, ...
Maister knyh, Kyiv, 2019
7*2019
Індикатори продовольчої безпеки України
ІІ Румик
Збірник наукових праць “Вчені записки Університету “КРОК”, 2013
7*2013
Оцінка загроз продовольчої безпеки України
ІІ Румик
Збірник наукових праць “Вчені записки Інституту економіки та права “КРОК” 2 …, 2012
7*2012
Stratehiia finansovoi pidtrymky prodovolchoho vyrobnytstva [A strategy for financial support for food production]
I Rumyk
Vcheni zapysky Universytetu «KROK»—Scientific notes of KROK University 4 …, 2019
62019
Напрями реформування системи оподаткування
ІІ Румик
Економіка України: шляхи виходу із кризи, 161-163, 2015
62015
Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці
ІІ Румик
Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування …, 2012
62012
Вдосконалення системи грошового обігу в Україні
ІІ Румик
Збірник наукових праць “Вчені записки Інституту економіки та права “КРОК”, 66-74, 2010
62010
Фінансове забезпечення підприємств: можливості використання когнітивного моделювання
ІІ Румик, ОО Пилипенко
Вчені записки Університету «КРОК», 44-52, 2022
52022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20