Добровольська Леся  _ Dobrovolska Lesia _ Dobrovolska L.I.
Добровольська Леся _ Dobrovolska Lesia _ Dobrovolska L.I.
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Хронічний абактеріальний простатит: імунологічне дослідження еякуляту
ІІ Горпинченко, ТВ Порошина, ТІ Добровольська, НА Калініна, ...
Здоровье мужчины, 80-82, 2009
72009
Ефекти цитокінів еякуляту на показники патоспермії у хворих на хронічний абактеріальний простатит, ускладнений екскреторно-токсичним непліддям
ГМ Драннік, ІІ Горпинченко, ТВ Порошина, КР Нуріманов, ВС Савченко, ...
Здоровье мужчины, 181-184, 2013
52013
Рівень прозапальних цитокінів в спермальній плазмі хворихна хронічний абактеріальний простатит
ГМ Драннік, ІІ Горпинченко, ТВ Порошина, ВС Савченко, НА Калініна, ...
Імунологія та алергологія: наука і практика, 145-149, 2012
12012
Рівень неспецифічних гуморальних факторів імунітету в еякуляті здорових чоловіків
ГМ Драннік, ТВ Порошина, ЛI Добровольська
Імунологія та алергологія: наука і практика, 94-97, 2011
12011
Особливості перебігу хронічних захворювань травної системи у дітей Тернопільської області
ОЄ Федорців, ВФ Лобода, ЛІ Добровольська
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 6-8, 2014
2014
Особливості клінічного перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей за даними соціометричного дослідження
ВФ Лобода, ЛІ Добровольська
Вісник наукових досліджень, 2013
2013
Особливості ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони у дітей з хронічною герпетичною інфекцією
ВФ Лобода, ЛІ Добровольська
Вісник наукових досліджень, 51-53, 2013
2013
Особливості специфічного і неспецифічного захисту слизової оболонки при хронічній гастродуоденальній патології у дітей
ЛІ Добровольська
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 69-72, 2013
2013
Ефекти трансформувального фактора росту-b еякуляту на показники патоспермії у хворих із хронічним абактеріальним простатитом, ускладненим екскреторно-токсичним безпліддям
ГМ Драннік, ІІ Горпинченко, ТВ Порошина, ЛІ Добровольська, ...
Здоровье мужчины, 161-164, 2012
2012
Особливості перебігу захворювань органів травлення у дітей шкільного віку
ВФ Лобода, АЗ Миколенко, ЮІ Бутницький, ОС Орел, ...
Вісник наукових досліджень, 36-38, 2012
2012
Актуальність паразитарних захворювань у дітей з патологією органів травлення
ВФ Лобода, КТ Глушко, ЛІ Добровольська
Вісник наукових досліджень, 87-89, 2012
2012
Ефекти фактора росту ендотелія судин сім’яної плазмина показники астенозооспермії та тератозоосперміїу хворих на хронічний простатит, ускладнений екскреторно-токсичним безпліддям
ГМ Драннік, ТВ Порошина, ЛI Добровольська
Імунологія та алергологія: наука і практика, 66-69, 2011
2011
Судинний ендотеліальний фактор росту сім’яної плазми та показники астенозооспермії та тератозооспермії у хворих на хронічний простатит, ускладнений екскреторно-токсичним безпліддям
ГМ Драннік, ТВ Порошина, ЛІ Добровольська
Імунологія та алергологія: наука і практика, 31-33, 2011
2011
Ефекти фактора росту ендотелія судин сім’яної плазми на показники патоспермії у хворих на хронічний простатит, ускладнений екскреторно-токсичним безпліддям
ІІ Горпинченко, ЛІ Добровольська, ТВ Порошина, НА Калініна, ...
Здоровье мужчины, 154-156, 2011
2011
Поширеність паразитарних захворювань серед дітей різних вікових груп у стаціонарних умовах
ВФ Лобода, ЛІ Добровольська, КТ Глушко, МІ Кінаш, ОР Шило
Вісник наукових досліджень, 51-53, 2011
2011
Жовчокам’яна хвороба у дітей: основні аспекти патогенезу та лікування
МІ Кінаш, ВФ Лобода, АБ Кабакова, ЛІ Добровольська, ОР Шило
Видавництво УжнУ, 2011
2011
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського” ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СУБЛІМОВАНОГО ПОРОШКУ КАВУНА НА СТАН СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ТВАРИН
ЛВ Соколова
ЗМІСТ-CONTENTS, 129, 0
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ СТУДЕНТАМ МОЛОДШИХ КУРСІВ
КТ Глушко, ЛІ Добровольська
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ ТА МЕДИЦИНІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ…, 0
ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ПОЄДНАНОЇ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ТА ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ НА ТЛІ ОКРЕМИХ ФОНОВИХ СТАНІВ
ВФ Лобода, АЗ Миколенко, ЮІ Бутницький, ЛІ Добровольська, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19