Євгенія Миколаївна Бондар
Євгенія Миколаївна Бондар
Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової
Verified email at odma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Надекспресивне інтонування в контексті сучасної хорової творчості
Є Бондар
автореф. дис.… канд. мистецтвознавства. Одеса, 2005
62005
Генезис професійного хорового виконавства: від витоків до ХVIIІ століття. Композиторська творчість і музичне виконавство.
Є Бондар
К.: Науковий вісник МНАУ ім. ПІ Чайковського, Вип 107, 104-115, 2013
22013
Духовний хоровий концерт: сучасні перетворення жанру
Є Бондар
Музичне мистецтво і культура–Music art and culture: зб. статей,[гол. ред ОВ …, 2006
22006
Современное хоровое исполнительство: новый синкретизм или синтез искусств?
Е Бондарь
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 339-348, 2012
12012
«Історія єресі» К. Цепколенко в контексті актуальних тенденцій сучасної хорової творчості
Y Bondar
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2020
2020
The Phenomenon of Synthesis in the Modern Choral Art: A Genre, a Text and a Score
IM Bondar
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 210-215, 2019
2019
CHORAL PERFORMANCE SCORE: MYTH OR REALITY?(QUESTIONS OF CONTEMPORARY CHORAL ART)
I Bondar
Музичне мистецтво і культура 2 (28), 5-18, 2019
2019
Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості
ЄМ Бондар
"Астропринт", 2019
2019
Базові теоретичні та практичні основи дисціпліни:«Хорове диригування»
ЄМ Бондар, ЕН Бондарь
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2019
2019
Сучасна хорова творчість: інтонаційно-експресивний вимір : монографія
ЄМ Бондар
"Астропринт", 2018
2018
Genre and stylistic intentions of contemporary choral music: before the chaping of the problem
B Ievgeniia
Studii de muzicologie, 30 - 38, 2017
2017
Synthesis as a phenomenon of spiritual choral music: II half of the XX-beginning of XXI century
E Bondar
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju 8 (1), 383-392, 2017
2017
Przesłanki syntezy intonacyjno-artystycznej we współczesnej twórczości chóralnej
I Bondar
Yearbook of Eastern European Studies, 182-196, 2015
2015
Сучасне хорове виконавство та освіта: скерованість на синтетичність
ЄМ Бондар
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 128-132, 2015
2015
Нова сакральна музика: художньо-стильовий синтез традицій та новацій (латиномовний аспект)
Є Бондар
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 254-264, 2014
2014
Художньо-стильовий синтез: взаємодія свого та чужого в сучасній хоровій музиці
Є Бондар
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 316-326, 2014
2014
Технологія замінює нам пам’ять?(З досвіду інтонаційно-художнього синтезування)
Є Бондар
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 228-240, 2013
2013
Музичний звук. Досвід синтезування чи сьогоднішнє завтра?
Є Бондар
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 261-271, 2013
2013
Професійне хорове виконавство і освіта в Україні: І половина ХХ століття
Є Бондар
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти, 259-268, 2012
2012
ВИКОНАВСЬКИЙ ХОРОВИЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ ЯК ІСТОРИЧНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ЯВИЩЕ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П. ДЕМУЦЬКОГО)
ЄМ Бондар
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20