Козакова Н.Л.
Козакова Н.Л.
ДНУ Імені Олеся Гончара, факультет прикладної математики, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нелинейное поведение слоя, лежащего на упругом полупространстве
НИ Ободан, НА Гук, НЛ Козакова
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 146-157, 2016
52016
Применение метода обратных задач для обеспечения полного контакта двухслойной системы
NI Obodan, NA Guk, NL Kozakova
Питання прикладної математики і математичного моделювання, 2017
12017
Идентификация зоны с односторонними связями в области контакта двух слоев методом обратных задач
НИ Ободан, НА Гук, НЛ Козакова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія:: Механіка неоднорідних …, 2017
12017
Устойчивость подкрепляющего слоя в двухслойной системе
КНЛ Ободан, Н. И. , В. Я. Адлуцкий, В. Я.
Вісник ЗНУ. Фіз.-мат.науки., С.285 – 295, 2017
1*2017
Identification of the additional exposure zone for ensuring a complete contact of the two-layered system
NL Obodan, N. I., Guk,N. A., Kozakova
Eastern- European Journal of Еnterprize Technologies, P. 23 – 29, 2017
1*2017
Нелинейное деформирование двухслойной плоской криволинейной системы
НИ Ободан, НА Гук, НЛ Козакова
Проблемы машиностроения 20 (3), 32-39, 2017
12017
Розшарування тришарової основи під дією нормального навантаження
НА Гук, НЛ Козакова
Математичні методи та фізико-механічні поля 61 (3), 78-88, 2019
2019
ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ПЛОСКІ КОНТАКТНІ ЗАДАЧІ ПРИ ОДНОСТОРОННІЙ ВЗАЄМОДІЇ ПРУЖНИХ ТІЛ
НЛ КОЗАКОВА
2018
СТІЙКІСТЬ ПІДКРІПЛЮЮЧОГО ШАРУ У ДВОШАРОВІЙ СИСТЕМІ
НІ Ободан, ВЯ Адлуцький, НЛ Козакова
Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки …, 2017
2017
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ШАРУ З ОСНОВОЮ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ НАВАНТАЖЕННІ
НІ Ободан, НА Гук, НЛ Козакова
Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки …, 2016
2016
УСТОЙЧИВОСТЬ ПОДКРЕПЛЯЮЩЕГО СЛОЯ В ДВУХСЛОЙНОЙ СИСТЕМЕ
НЛ Козакова
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ІЗ КУРСУ" АЛГЕБРА ТА ГЕОМЕТРІЯ
НВ Варех, МП Д’яченко, НЛ Козакова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12