Підписатись
Скоморохова Світлана Юріївна / Скоморохова Светлана Юрьевна/Skomorokhova Svitlana
Скоморохова Світлана Юріївна / Скоморохова Светлана Юрьевна/Skomorokhova Svitlana
Національний університет харчових технологій, кафедра обліку і аудиту
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна концепція амортизаційної політики підприємства
СЮ Скоморохова, СМ Ніколаєнко, ЛВ Гейвич
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
182014
Управління структурою капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості
ОВ Михайленко, СЮ Скоморохова, АО Чернова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2018
162018
Особливості аналізу доходів бюджетних установ
СЮ Скоморохова, СА Бондарчук
62012
Формування і розподіл прибутку
НІ Беренда, СЮ Скоморохова, ЛС Нікітова
Проблеми системного підходу в економіці, 70-75, 2018
52018
Suchasna kontseptsiia amortyzatsiinoi polityky idpryiemstva [Modern concept of depreciation policy of the enterprise]
SY Skomorokhova, SM Nikolaienko, LV Heivych
Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu–Scientific Bulletin of …, 2014
52014
Підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в Україні
ОВ Михайленко, СЮ Скоморохова, КР Чава
Причорноморські економічні студії, 16-20, 2018
42018
Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни
ЛМ Чернелевський, НІ Беренда, ІМ Власенко, ЛМ Духновська, ...
22018
Взаємозалежність дебіторської заборгованості та фінансового стану підприємства
ОВ Михайленко, СЮ Скоморохова
22015
Управління витратами і цінова політика підприємства
ОВ Михайленко, СЮ Скоморохова, ТГ Лесик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
12017
Стан та перспективи розвитку молочної промисловості в Україні
СЮ Скоморохова, ТЮ Редзюк, РА Пономаренко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
12015
Методи нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів
ЛМ Духновська, СЮ Скоморохова, ОА Горбачова
12014
Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки
ЛМ Чернелевський, НМ Ткаченко, НІ Беренда, НГ Слободян, ...
12013
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ–ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
СЮ Скоморохова, ОО Балецька
The 7th International scientific and practical conference “Science, society …, 2020
2020
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
СМ Ніколаєнко, СЮ Скоморохова, ТВ Лихова
The 7th International scientific and practical conference “Science, society …, 2020
2020
Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості
ЛМ Духновська, СЮ Скоморохова, СЄ Горбунова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 4-9, 2018
2018
Духновська ЛМ
СЮ Скоморохова, СЄ Горбунова
Науково-виробничий журнал, 4, 2018
2018
Стратегічне планування на підприємствах харчової промисловості
ОВ Михайленко, СЮ Скоморохова, ОВ Саухіна
Причорноморські економічні студії, 108-111, 2018
2018
ПРИБУТКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
ЛМ Духновська, СЮ Скоморохова
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 15, 2018
2018
Михайленко ОВ
СЮ Скоморохова, ТГ Лесик
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 116, 2017
2017
Інноваційний менеджмент і чинники його успішної реалізації на підприємствах України
СЮ Скоморохова, СВ Тума
Проблеми системного підходу в економіці, 135-140, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20