Марат Закіров, Закіров М., Закіров М.Б., Закиров М.
Марат Закіров, Закіров М., Закіров М.Б., Закиров М.
Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі аспекти розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс]
М Закіров
Резонанс, 2016
192016
Русское Зарубежье: опыт осмысления понятия
МБ Закиров
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2012
52012
Внутрішньо переміщені особи в Україні: сучасні реалії
М Закіров
Режим доступу: www. nbuviap. gov. ua/index. php, 0
4
Децентралізація: завдання, перші успіхи і сподівання
М Закіров
Україна: події, факти, коментарі, С. 6-11, 2016
32016
Українсько-китайські відносини: стан і перспективи
М Закіров
Україна: події, факти, коментарі, С. 17-22, 2016
32016
Проблеми реформування судової системи очима фахівців
М Закіров
Україна: події, факти, коментарі, С. 22-27, 2015
32015
Урало-Сибірський регіон Російської Федерації в умовах трансформації суспільства: участь українського населення
МБ Закіров
Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля, 2006
32006
Проблеми національно-культурного відродження українців Росії в умовах трансформації Російської Федерації в останньому десятилітті ХХ ст.
МБ Закіров
Українська діаспора в Росії: стан, проблеми і перспективи: Матеріали науково …, 2004
32004
Набутий досвід і перспективні проекти розв’язання житлових проблем переселенців
М Закіров
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2346 …, 2016
22016
Концепция геополитического и национально-культурного развития России-Евразии
МБ Закиров
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2014
22014
Політична теорія ІО Ільїна у дослідженнях сучасних російських учених
МБ Закіров
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Актуалізація політичних концепцій російського зарубіжжя у риториці і політиці сучасної Росії
МБ Закіров
Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали ІІІ всеукр. наук …, 0
2
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин
М Закіров
Наукові праці Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського, 11-30, 2017
12017
Зовнішньополітичний імператив євроінтеграції України у світлі політичної думки російського зарубіжжя
МБ Закіров, МБ Закиров
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Політична думка Російського Зарубіжжя: структурування та аналіз досліджень феномену
МБ Закіров
Міжнародні відносини Серія" Політичні науки", 2015
12015
Интегративный характер политической мысли Русского зарубежья
МБ Закиров
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1 …, 2015
12015
Молодіжні організації Російського Зарубіжжя у павутинні радикалізму
МБ Закіров
Наукові праці. Політологія 260 (248), 2015
12015
Проблема типології політичної думки Російського Зарубіжжя
М Закіров
Evropsky politicky a pravni diskurz, 108-113, 2015
12015
Концепция российской государственности ИЛ Солоневича: компаративистский подход
МБ Закиров
Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия …, 2014
12014
НА Бердяев о тайне национальности и миссии России
МБ Закиров
Философия права, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20