Раиса Вожегова
Раиса Вожегова
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика польового досліду (зрошуване землеробство)
ВО Ушкаренко, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Грінь ДС, 2014
272014
Методика польових і лабораторних досліджень на зрошуваних землях
РА Вожегова, ЮО Лавриненко, МП Малярчук
Херсон: Грінь ДС, 2014
162014
Урожайність різних сортів пшениці озимої залежно від строків сівби в умовах Південного Степу
РА Вожегова, СО Заєць, ОА Коваленко
Вісник аграрної науки, 26-29, 2013
152013
Становлення та розвиток селекції сільськогосподарських культур в Україні: історико-науковий аналіз: монографія
РА Вожегова
РА Вожегова.–К.:[б. в.], 2007
142007
Селекція і насінництво рису
АП Орлюк, РА Вожегова, МІ Федорчук
Херсон: Айлант, 2004
122004
Формування систем основного обробітку ґрунту в агробіогеоценозах на меліорованих землях південної посушливої та сухостепової грунтово-екологічних підзон України
МП Малярчук, РА Вожегова, ОЄ Марковська
Херсон: Айлант, 2012
92012
Ресурсоощадні технології вирощування люцерни на насіння в Південному Степу України: Науково-методичний посібник
РА Вожегова
Херсон.: Айлант, 2012
92012
Селекція, сорти та якість рису на Україні
АА Ванцовський, РА Вожегова, ВМ Судін
Херсон, 2003
92003
Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві: монографія
ВО Ушкаренко, РА Вожегова, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон: Айлант, 2013
82013
Кукурудза на зрошуваних землях півдня України
ЮО Лавриненко, РА Вожегова, СВ Коковiхiн, ПВ Писаренко, ...
Херсон: Айлант, 2011
72011
Системи землеробства на зрошуваних землях України
РА Вожегова, ВА Сташук
К.: Аграрна наука, 2014
62014
Высокое качество семян–залог успеха культури картофеля в Степи Украины
Р Вожегова, Г БАЛАШОВА
В: Ж. Овощеводство, 17-20, 2013
62013
Методика польового досліду: Навч. посібник
ВО Ушкаренко, РА Вожегова, СП Голобородько, СВ Коковіхін
Херсон, 2014
52014
Методика польового дослiду
ВО Ушкаренко, РА Вожегова, СП Голобородько, СВ Коковiхiн
52014
Статистичний аналiз результатiв польовихдослiдiв у землеробствi: монографiя
ВО Ушкаренко, РА Вожегова, СП Голобородько, СВ Коковiхiн
Херсон: Айлант, 2013
52013
Випробування сортів озимої пшениці в умовах рисових сівозмін
РА Вожегова, ЕМ Ковалева, ВМ Лисікова
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 75-81, 2005
52005
Продуктивність сортів озимої пшениці при різних строках сівби
РА Вожегова, ММ Солодушко, НМ Горобець
Бюлетень Інституту зернового господарства УААН, 79-81, 2001
52001
Адаптація землеробства степової зони до умов підвищення посушливості клімату
Р Вожегова
URL: http://unt. org. ua/adaptatsyazemlerobstva-stepovo-zoni-do-umov-p …, 0
5
Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату
О Нечипоренко
Економіст, 10-14, 2016
42016
Зрошення в Україні: реалії сьогодення та перспективи відродження
РА Вожегова, СП Голобородько, ЛМ Грановська, ГВ Сахно
Зрошуване землеробство, 3-12, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20