Насипайко Дар'я Сергіївна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Передумови формування ідеї людського капіталу
ДС Насипайко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
62010
Переваги та недоліки Податкового кодексу України
ДС Насипайко, ВО Буряк
Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету, 75-80, 2011
32011
Відтворення людського капіталу в контексті впливу на розвиток економіки
ДС Насипайко
Кіровоградський національний технічний університет, 2010
32010
Податкова політика України: проблеми та перспективи розвитку
ДС Насипайко, ЄС Кузьмін, ВО Буряк
Наукові записки Кіровоградського національного технічного університету, 80-83, 2012
22012
Зайнятість населення як чинник розвитку людського капіталу (на прикладі Кіровоградської області)
ДС Насипайко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
12009
Демографічний стан та вплив його на розвиток людського капіталу
ДС Насипайко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2007
12007
MEDICAL AND SOCIAL FACTORS OF UKRAINIAN LABOR MARKET DYNAMICS AND EFFICIENCY
I Teron, V Zvonar, N Hlevatskaya, D Nasypaiko
Wiadomości Lekarskie 73 (5), 1078, 2020
2020
Оцінка основних тенденцій розвитку освіти в Україні
ДС Насипайко, ОО Резніченко
РВЛ ЦНТУ, 2020
2020
ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS
S SHYNKAR, Z GONTAR, M DUBYNA, D NASYPAIKO, M FLEYCHUK
Business: Theory and Practice 21 (1), 261–271, 2020
2020
Сучасні аспекти українсько-російських торговельних відносин
ДС Насипайко, ОЮ Коцюрба, ДС Насыпайко
ЦНТУ, 2019
2019
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
ДС Насипайко, ОО Резніченко
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 173, 2019
2019
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
ДС Насипайко
ЦНТУ, 2019
2019
Показник бідності в контексті вивчення людського капіталу
ДС Насипайко, ОО Резніченко
РВЛ ЦНТУ, 2019
2019
Методичний інструментарій аналізу відтворення людського капіталу
ДС Насипайко, ОО Резніченко
Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті, 2018
2018
Методи реалізації митної політики держави
ДС Насипайко
Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери …, 2018
2018
Пріоритетні напрями формування людського капіталу
ДС Насипайко, ОО Резніченко
Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства …, 2018
2018
Методологічні підходи до відтворення людського капіталу
ДС Насипайко, ОО Резніченко
Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України …, 2018
2018
Формування інноваційно орієнтованого людського капіталу регіонів
ДС Насипайко, ОО Резніченко
Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно …, 2018
2018
Митна справа
ДС Насипайко, МВ Бугаєва
ЦНТУ, 2018
2018
Особливості управління фінансами страхових компаній в Україні
ДС Насипайко
Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20