Antonov Alexey (Антонов Алексей)
Antonov Alexey (Антонов Алексей)
младший научный сотрудник, ИПМаш НАН Украины
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Перспективы эксплуатации мембранного оборудования в водоочистных системах
АВ Антонов, ВГ Михайленко, ВА Юрченко
Науковий вісник будівництва, 121-124, 2015
52015
Бессточная переработка отработанных вод гидрофрекинга
ВА Юрченко, ВГ Михайленко, АВ Антонов, ОИ Князева
Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 314-320, 2015
32015
Исследование процесса электроосаждения диоксида свинца из щелочных электролитов
ВГ Михайленко, АВ Антонов
Гальванотехника и обработка поверхности 22 (2), 29-35, 2014
32014
Технология производства деликатесных изделий из говядины с использованием активированной воды
СА Грикшас, ПА Кореневская, АВ Антонов
Инструменты и механизмы современного инновационного развития//Сб. ст. межд …, 2019
22019
Технология покрытия металлической основы диоксидом свинца из щелочного электролита
АВ Антонов
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Хімія, хімічна технологія …, 2013
22013
Исследование стабильности щелочного комплексного электролита для электроосаждения диоксида свинца
АВ Антонов, ВГ Михайленко
Международный научно-исследовательский журнал, 114-117, 2013
22013
Влияние примесей питательной воды на надежность котлотурбинного оборудования
АА Тарелин, ВГ Михайленко, АЕ Хиневич, ЕФ Лукьянов, ОИ Князева, ...
Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологи, 92-98, 2013
22013
Возможность проведения на ТЭЦ электромембранной обработки сетевой воды для ее умягчения
ВГ Михайленко, АВ Антонов, ОИ Лукьянова, ТА Березка
Теплоэнергетика, 78-83, 2018
12018
Електромембранне пом’якшення живильної води тепломереж
ВГ Михайленко, ОВ Антонов, ОІ Лук’янова
КНУБА, 2017
12017
Очистка теплосетевой воды электромембранным методом
АВ Антонов
НТУ" ХПИ", 2016
12016
Дослідження електро-та баромембранної переробки стічної рідини гідророзриву
ВО Юрченко, ВГ Михайленко, ОВ Антонов, ОІ Князєва
Науковий вісник будівництва, 168-172, 2015
12015
Удосконалення існуючої схеми підготовки води для виробництва води питної фасованої
ОФ Аксьонова, ВГ Михайленко, ОО Любавіна, ОВ Антонов
Харчова наука і технологія, 19-23, 2012
12012
Вплив складу електроліту на фізико-хімічні властивості аноду на основі оксиду плюмбуму (IV)
ОВ Антонов
НТУ" ХПІ", 2011
12011
Ресурсозберігаюча технологія підготовки води для газотурбінних установок «Водолій»
АО Тарелин, ВГ Михайленко, ОИ Князева, АВ Антонов
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (5), 65-69, 2009
12009
Вдосконалення технології одержання плюмбум двооксидного покриття з лужних електролітів
ОВ Антонов, ВГ Михайленко, ГГ Тульський
НТУ" ХПІ", 2008
12008
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОМ’ЯКШЕННЯ ПРИРОДНИХ І СТІЧНИХ ВОД
ОВ АНТОНОВ
Харківський національний університет, 2018
2018
Ресурсосберегающий комплекс деминерализации шахтной воды
АА Тарелин, ВГ Михайленко, АВ Антонов, АА Тарелин
Проблеми машинобудування, 2018
2018
Лабораторные исследования эффективности реагентного и электрохимического умягчения модельных растворов природных вод
ВО Юрченко, ВГ Михайленко, ОВ Антонов
Науковий вісник будівництва, 136-140, 2016
2016
CLEANING OF WATER THERMAL NETWORK BY ELECTRO-MEMBRANE METHOD
AV Antonov
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та …, 2016
2016
ОЧИСТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОМЕМБРАННОГО УМЯГЧЕНИЯ
АА Антонов, ВГ Михайленко
Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов, 17-19, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20