Підписатись
Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V.,   Hrubinko V.)
Грубінко Василь (Грубинко В., Grubinko V., Hrubinko V.)
професор біології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимрра Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, КМ Левківський, ЮВ Сухарніков
Вища школа, 97-125, 2004
772004
Болонський процес у фактах і документах
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003
502003
Індивідуальна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ВВ Грубінко
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу …, 2004
372004
Концепція шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Київ-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2008
292008
Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу
ВВ Грубінко
Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: матеріали …, 2004
282004
Нова парадигма вищої освіти в контексті Болонського процесу
ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Медична освіта, 7-14, 2004
182004
Роль металів в адаптації гідробіонтів: еволюційно-екологічні аспекти
ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
162011
Вища освіта України і Болонський процес. Навчальна програма
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Київ-Тернопіль: Вид. ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
162004
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.)
МФ Степко, ЯЯ Болюбаш, ВД Шинкарук, ВВ Грубінко, ІІ Бабин
Тернопіль: ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004
162004
Адаптивні реакції риб до дії аміаку водного середовища
ВВ Грубінко
К., 1995, 1995
131995
Фосфати у водних екосистемах
ОІ Прокопчук, ВВ Грубінко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
122013
Системна оцінка метаболічних адаптацій у гідробіонтів
ВВ Грубінко
ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001
122001
Роль металiв в адаптацiї гiдробiонтiв: еволюцiйно-екологiчнi аспекти
ВВ Грубiнко
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Бiол, 237, 2011
92011
Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін
ВВ Грубінко, АВ Степанюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 227-235, 2016
82016
Поняття шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2007
82007
Інтегральна оцінка токсичного ураження у біологічних системах
ВВ Грубінко
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер.: Біологія, 26, 2005
82005
Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв’язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю
ОБ Столяр, АЄ Мудра, НГ Зіньковська, ВО Хоменчук, ВО Арсан, ...
Доп. НАН України, 184-189, 2004
82004
Від антропоцентризму—до біоцентризму
В Грубінко, А Степанюк
Вісник Національної академії наук України, 39-43, 2002
82002
Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді та донних відкладах річки Збруч
Т Андрусишин, В Грубінко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2012.–Вип 58, 165-174, 2012
72012
Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців
ВВ Грубінко, ІІ Бабин, ОВ Гузар
Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004
72004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20